Predmet: Fizički i hemijski parametri radne sredine (17 - ZR222)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 06.11.2018..

Sticanje znanja iz oblasti identifikacije hemijskih i fizičkih parametara radne sredine. Upoznavanje studenata sa metodologijama za uzorkovanje i snimanje parametara radne sredine. Upoznavanje studenata sa metodama pripreme i analize parametara radne sredine.
Nakon završenog kursa i položenog ispita studenti će moći da: -identifikuju značajne fizičke i hemijske parametre specifičnih radnih okruženja; -samostalno selektuju metodologije za uzorkovanje i snimanje parametara radne sredine; -prepoznaju odgovarajuću metodu pripreme i analize parametara radne sredine.
Fizički i hemijski parametri radne sredine (temperatura, vlažnost vazduha, pritisak, buka, vibracije, osvetljenje, brojnost supsendovanih čestica u radnoj okolini, hemijske štetnosti). Izvori fizičkih štetnosti u radnoj sredini. Izvori hemijskog zagađenja u radnoj sredini. Dijagnostika stanja radne sredine. Ambijentalni uslovi: mikroklimatski parametri (pritisak, temperatura, vlažnost vazduha). Metode uzorkovanja i snimanja fizičkih i hemijskih parametara radne sredine. Instrumentalne metode analize fizičkih i hemijskih parametara radne sredine.
Predavanja i laboratorijske vežbe. Konsultacije. U cilju prikupljanja predispitnih bodova tokom semestra, studenti su obavezni da redovno prisustvuju predavanjima i laboratorijskim vežbama i da položu dva testa. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza studenti stiču pravo da polažu ispit iz predmeta. Ispit se sastoji iz pismenog i obaveznog usmenog dela. U toku trajanja semestra studenti mogu položiti pismeni deo ispita kroz dva kolokvijuma. Kolokvijumi, kao jedan od oblika provere znanja na predmetu, sastoje se od teorijskog i računskog dela i polažu se pismeno. Ukoliko student ne položi pismeni deo ispita kroz formu kolokvijuma, student izlazi na pismeni deo ispita koji obuhvata gradivo celog semestra. Ukupna ocena ispita se formira sumiranjem broja bodova osvojenih iz predispitnih obaveza, kolokvijumima, odnosno pismenom delu ispita i broja bodova osvojenih na usmenom delu ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M.F. FulekarIndustrial hygiene and chemical safety2006I.K. International Publishing HouseEngleski
Mohammad Farhat Ali, Bassam M. El Ali, James G. SpeightHandbook of Industrial Chemistry: Organic Chemicals2005McGraw-Hill EducationEngleski
Phillip Carson, Clive MumfordHazardous Chemicals Handbook2002CRC PressEngleski
Cvetković, D., Praščević, M.Buka i vibracije2005Izdavačka jedinica Univerziteta, NišSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Marinković Tijana
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Novaković dr Mladenka
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe