Predmet: Poslovno komuniciranje (17 - IM1023)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je da pruži studentima sveobuhvatan pogled i kompetencije u području poslovne komunikacije, kroz usvajanje i savladavanje znanja o njenoj ulozi i značaju za poslovanje, a u cilju uspostavljanja povoljne klime kroz različite komunikacione aktivnosti u internom i eksternom okruženju.
Studenti će biti sposobni da se uključe u efektivnu i etičnu komunikaciju kroz analizu i primenu osnovnih principa komunikacije povezanih sa svrhom i kontekstom, kulturološki razumeju, poštuju i prihvate druge, upotrebe validne informacije i zvučne argumente, kao i adekvatan vid slušanja, u svrhu postizanja cilja komunikacije i odgovora na efektivan način, usklade neverbalno ponašanje sa svrhom komunikacije, odaberu i organizuju sadržaj poruke koja direktno podržava svrhu, ostvare ciljeve bazirane na analizi karakteristika, stavova, interesa ili sposobnosti publike.
Komunikacija - izazovi u poslovnom okruženju; Značaj verbalne i neverbalne komunikacije; Dvosmerna komunikacija i važnost povratne informacije; Efikasno pisanje pozitivnih, rutinskih, negativnih i ubedljivih poruka, priprema formalnih i neformalnih izveštaja, pisama i propratnih pisama, e-mail poruka itd. Pisanje CV-a, motivacionog i propratnog pisma; Priprema za intervju i simulacija procesa intervjua; Etika u poslovnoj komunikaciji, razumevanje i poštovanje poslovnih kodeksa; Poslovni bonton, poslovna korespodencija, poslovni rečnik; Komunikacija u timu; Komunikacija sa različitim tipovima ličnosti; Pregovaranje; Učešće u sastancima; Prezentacije i priprema za usmena izlaganja; Savremeni načini komunikacije u poslovnom svetu, virtuelna komunikacija (telekonferencije); Umrežavanje. Komunikacija putem novih komunikacionih kanala; Kulturne različitosti u poslovnom svetu.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja sa primerima. U okviru vežbi se podstiče rad u grupama, analiziraju se komunikacioni problemi i situacije različitim metodama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Danijela LalićPoslovno komuniciranje – e skripta2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Carter, C.J.Keys to Business Communication2012Prentice HallEngleski
Quintanilla,.M., Wahl, S.T.Business and Professional Communication2011Sage PublicationEngleski
Cheesebro, O’Connor, RiosCommunication skills: Preparing for Career Success2010Pearson Education, Inc.Engleski
Roebuck, D.Improving Business Communication Skills2010Pearson Education, Inc.Engleski
Munter, M.M.Guide to Managerial Communication2012Prentice HallEngleski
Bovi, T., Til., J., Mauhar, N.Savremena poslovna komunikacija2017Mate, ZagrebSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lalić dr Danijela
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lalić dr Danijela
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Spajić dr Jelena
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bošković Dunja
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe