Predmet: Elektronska merenja (12 - EIEMER)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektrična merenja
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Osposobljavanje studenata za projektovanje i korišćenje elektronskih mernih instrumenata i sticanje znanja iz oblasti elektronskih merenja.
Razumevanje mernih metoda, upotrebe, principa rada i strukture elektronskih mernih instrumenata; Sticanje iskustva iz oblasti obrade rezultata dobijenih primenom elektronskih mernih isntrumenata; Sposobnost razvoja mernih metoda za primene u elektronskim merenjima.
Vrste instrumenata. Statičke i dinamičke karakteristike instrumenata. Elementi analognih elektronskih instrumenata: operacioni i instrumentacioni pojačavači, analogni filtri, analogni korelatori, modulatori i demodulatori. Metode merenja. Merenje u vremenskom i frekvencijskom domenu. Osciloskopi. Analizatori spektra. Izvori mernih signala. Izvori napajanja elektronskih instrumenata. Merenja na visokim frekvencijama. Merenje šuma. Eliminisanje uticaja smetnji pri merenju.Elementi digitalnih elektronskih instrumenata: D/A i A/D konvertori, digitalni filtri, digitalni korelatori, DFT procesori, E-metering integrisana kola. Digitalne metode merenja. Digitalni instrumenti za merenje frekvencije i vremena. Digitalni multimetri. Digitalni osciloskopi. Analizatori spektra. Analizatori logičkih stanja. Sintetizatori talasnih oblika. Inteligentni senzori i instrumenti. Prenos, skladištenje i obrada mernih rezultata. Eliminisanje uticaja smetnji pri merenju.Izvori i redukcija sistematskih grešaka. Slučajne greške i statistička obrada. Kalibracija senzora i elektronskih instrumenata. Izvori šuma i metode za smanjenje uticaja šuma.
Predavanja. Laboratorijske vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Susan Fox ed.Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook1999CRC Press LLCEngleski
Alan S. MorrisMeasurement & Instrumentation Principles2001Butterworth-Heinemann, OxfordEngleski
Walt KesterPractical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning1999Analog DevicesEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada50.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pejić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Urekar dr Marjan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Župunski dr Ljubica
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Beljić Željko
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vujičić Bojan

Organizacija izvođenja laboratorijskih vežbi-laboranti