Predmet: Deformaciona merenja i analiza (17 - GI516)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastGeodezija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u deformaciona merenja i analizudane
Sticanje primenjenih i naprednih uže specijalizovanih znanja iz oblasti geodezije i deformacionih merenja i analize, koji se odnose na teorije, principe i procese, uključujući kritičko razumevanje i primenu u oblasti rada. Sticanje naprednih znanja u oblasti projektovanja i relizacije deformacionih merenja i obrade podataka.
Rešava složene probleme u oblasti deformacionih merenja i analize na inovativan način. Primenjuje složene metode i instrumente relevantne za razvoj oblasti deformacionih merenja i analize.
Sadržaj predavanja: • Gaus-Markovljev model (osnovne hipoteze, ocena parametara, globalni test modela). • Geodetski datum i invarijantne funkcije (računska baza nulte varijanse, minimalni trag, parcijalni minimalni trag). • Datumske transformacije u deformacionoj analizi. • Opšte linearne hipoteze (test statistika, nivo značajnosti, moć testa, linearne hipoteze u Gaus-Markovljevom modelu). • Identifikacija grubih grešaka. • Modeli deformacione analize (modeli kongruencije, kinematički modeli, statički modeli, dinamički modeli). • Analiza pomeranja između dve merne epohe na praktičnom primeru inženjerskog objekta. • Analiza pomeranja više mernih epoha. • Primena komercijalnih i softvera otvorenog koda u deformacionoj analizi inženjerskih objekata. • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata. Realizacija terenskih merenja na mikromreži inženjerskog objekta. Izrada elaborata geodetskog osmatranja primenom postojećih softvera iz oblasti deformacione analize.
Predavanja. Vežbanja. Predispitne obaveze: 50% bodova student treba da obezbedi realizacijom predmetnog projekta, u toku pohađanja nastave. Ispit: odbrana završnog ispita – u usmenom obliku 50%.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Caspary, W. FConcept of network and deformation analiysis2000The university of New South Wales, Kensigton, Sydney, AustraliaEngleski
grupa autoraAnaliza i interpretacja wynikow geodezyjnych pomiarow deformacji1987Polanica ZdrojSlovački
G. MilevSvremenni geodezičeski metodi za izsledvane na deformacii1978Tehnika, SofiaSrpski jezik
Angela C. RauhutIntegrated Deformation Analysis of the Olympic Oval, Calgary1987The University of CalgaryEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana završnog radaneda50.00
Predmetni projekatdada30.00
Odbrana projektadada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sušić dr Zoran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Batilović dr Mehmed
Docent

Računarske vežbe