Inženjerstvo zaštite životne sredine


17.12.2014. - 08:58 

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, jedan je od novijih Departmana na Fakultetu tehničkih nauka, koji je počeo sa radom 1999. godine. Na Departmanu postoje dva studijska programa: Inženjerstvo zaštite životne sredine i Inženjerstvo zaštite na radu.

Sve je veći broj propisa iz oblasti zaštite životne sredine koji se svakodnevno usvajaju i usklađuju sa propisima u EU, što iziskuje potrebu za većim brojem inženjera zaštite životne sredine sposobnih za rešavanje konkretnih problema uz implementaciju naučnih metoda i postupaka.

Studije Inženjerstva zaštite životne sredine podeljene su u tri stepena:

Osnovne akademske studije  – traju četiri godine (vrede najmanje 240 bodova). Završetkom osnovnih akedemskih studija, stiče se zvanje diplomirani inženjer zaštite životne sredine.

Master akademske studije - traju jednu godinu i vrede u zavisnosti od trajanja studijskog programa 60 ESPB bodova. Završetkom master akademskih studija stiče se zvanje master inženjer zaštite životne sredine.

Specijalističke akademske studije  – traju jednu i po godinu i vrede  90 ESPB bodova. Završetkom specijalističkih akademskih studija studija stiče se zvanje specijalista inženjer zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Doktorske akademske studije  - traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB bodova. Završetkom doktorskih studija stiče se zvanje doktor nauka zaštite životne sredine.

Studije podrazumevaju ovladavanje osnovnim fizičkim, fizičko-hemijskim, energo-ekonomskim i primenjenim tehničkim principima identifikacije i kontrole stanja životnog okruženja, kao i projektovanja, izgradnje i eksploatacije procesa, aparata i postrojenja za njegovu zaštitu.

Teme koje se izučavaju na Departmanu:
• Principi zaštite životne sredine
• Upravljanje otpadom, opasnim materijama i akcidentalnim rizicima
• Analiza tokova materijala u urbanim sredinama
• Inženjerstvo biosistema

Osnovni stručni predmeti:
• Ekološki projekti
• Alternativna energetika
• Upravljanje čvrstim otpadom
• Upravljanje akcidentalnim rizicima
• Analiza podataka o stanju okoline


Zaštita životne sredine je disciplina koja nastaje kao reakcija na iskorišćavanje Zemlje, jedine planete pogodne za život čoveka, do krajnjih granica njenih mogućnosti. Veliki broj naučnika upozorava da je opstanak planete doveden u pitanje, zbog pogrešnog iskorišćavanja prirodnih resursa i narušavanja prirodne ravnoteže. Uništavanje Zemlje čovek vrši na sopstvenu štetu, jer nebriga o životnoj sredini dovodi do ozbiljnih ako ne i nepovratnih oštećenja onoga što bi se moglo nazvati Zemljinim sistemima za održavanje života. Univerzalni fenomen zagrevanje planete, kiselih kiša, efekta staklene bašte, ozonskih rupa, izumiranje i nestajanje kompletnih vrsta biljaka i životinja, promenjeni uslovi za život, destrukcija prirodnih resursa i bogatstava, na globalnom i lokalnom nacionalnom nivou postaje jedan od najvažnijih svetskih problema i činioca daljeg održivog razvoja ljudske civilizacije. Nagli porast interesovanja za problem zaštite životne sredine započeo je ranih 70-tih godina dvadesetog veka, u početku samo među naučnicima, a nešto kasnije i u javnosti i politici uopšte. U tom peridu došlo je do pojave velikog broja studija o nečemu što se tada nazivalo “krizom životne sredine”, do inkorporacije ove teme u svakodnevni život, što je za rezultat imalo osvešćavanje javnosti o uticaju ličnih postupaka na životno okruženje i prihvatanje zaštite životne sredine, kao našeg, a ne problema nekog drugog. Poseban problem zemalja u tranziciji, neravnomeran ekonomski rast, potreba za održivim razvojem, imperativno traže edukovane stručnjake koji će u privrednim i industrijskim sistemima, javnim preduzećima i državnim institucijama biti spremni i tako obrazovani da rešavaju kumulovane kompleksne probleme iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Diplomirani inženjeri zaštite životne sredine su kompetentni, kvalifikovani i kompetitivni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Studenti su osposobljeni da projektuju, organizuju i upravljaju u oblasti zaštite životne sredine. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno radi eksperimente, tumači i statistički obrađuje rezultate kao i da formuliše i donese korektne, realne i primenljive zaključke. Inženjeri zaštite životne sredine rešavaju nagomilane probleme u sistemu zaštite životne sredine ali i u drugim industrijskim i privrednim sistemima. S obzirom na interdisciplinarni karakter Departmana, posebno je važno sticanje sposobnosti inženjera zaštite životne sredine za povezivanje fundamentalih i tehničkih disciplina, holističkog pristupa, i poznavanje osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena, kako u privrednim i industrijskim sistemima, tako i u javnim preduzećima i državnim institucijama radi rešavanja nagomilanih kompleksnih problema iz oblasti zaštite životne sredine. Inženjer zaštite životne sredine bi dakle, trebalo da osigura uključivanje i faktora zaštite životne sredine u projektovanje i planiranje, kao i iznalaženje solucija koje su po životnu sredinu najbezopasnije.

Servisi za maturante:
- Facebook strana Departmana: Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu - FTN
- Ukoliko imate neko pitanje u vezi sa ovim studijskim programom možete ga poslati na mail izzsupis2016@gmail.com