Predmet: Priprema i konekcija obnovljivih izvora na mrežu (17 - EOS313)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Sticanje znanja iz oblasti tehnika i metoda povezivanja obnovljivih izvora energije na električnu mrežu.
Studenti će biti upoznati sa problematikom povezivanja sistema obnovljivih izvora energije na distributivnu mrežu. Takođe će posedovati znanja o tehnikama i načinima rešavanja pomenute problematike povezivanja.Studenti će biti osposobljeni da samostalno izvršavaju zadatke u cilju povezivanja obnovljivih izvora na električnu mrežu.
Uvod. Principi konverzije solarne, energije vetra, vode i biomase u električnu energiju. Opis osnovnih delova sistema solarnih, vetro, hidro i pogona biomase. Postojeće regulative i pravila za spajanje elektrana na distributivnu mrežu. Načini i tehnike povezivanja solarnih i vetro sistema na mrežu. Karakteristike rada sistema koji je povezan na distributivnu mrežu. Karakteristike ostrvskog režima rada. Problematika i neutralisanje prelaska u ostrvski režim rada. Problematika povećanja struja kratkih spojeva prilikom priključenja sistema na mrežu. Problematika pravilnog izbora zaštitnih komponenti instalacije generatorskog sistema. Ponašanje sistema u situacijama kratkog spoja. Ponašanje sistema u situacijama preopterećenja. Pitanje kvaliteta električne energije. Prenaponska zaštita sistema. Analiza i poređenja karakteristika komercijalno dostupnih rešenja. Zahevi za povezivanje na električnu mrežu. Ispunjenost zahteva. Simulacioni alati za proveru ispunjenosti uslova za povezivanje na mrežu.
Predavanja i auditorne vežbe su namenjenu uvođenju studenata u problematiku pripreme i povezivanja sistema obnovljivih izvora na distributivnu mrežu. Na laboratorijskim vežbama studenti će biti upoznati sa nekoliko komercijalno dostupnih rešenja povezivanja sistema na mrežu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ljiljana Pilić Rabadan, Darko Stipančev, Zoran MilasHidroenergetska i aeroenergetska postrojenja1996Školska knjiga ZagrebSrpski jezik
Shoaib KhanIndustrial Power Systems2007CRC PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marčetić dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vujkov Barbara
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Todorović dr Ivan
Docent

Laboratorijske vežbe