Predmet: Empirijsko softversko inženjerstvo (12 - I834)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.10.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Empirijsko softversko inženjerstvo

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Metode istraživanja i eksploatacije podatakadane
Principi i metode testiranja softveradane
Cilj predmeta je da studentima omogući razumevanje osnovnih koncepata empirijskog softverskog inženjerstva. Studenti će savladati osnovne zadatke, metode i pristupe u empirijskom softverskom inženjerstvu (eng. empirical software engineering). Pored toga, ovladaće naprednim kvantitativnim i kvalitativnim metodama u cilju dijagnostike softverskog procesa, uz uvažavanje kompleksnih fenomena koji taj proces prate.
Studenti će steći teorijska znanja o različitim metodama istraživanja kompleksnih fenomena koji prate razvoj softverskih proizvoda, npr. dizajniranje empirijskih studija, tipa eksperimenti ili studije slučaja. Predmet će biti od koristi studentima koji planiraju da se bave istraživačkim radom u oblasti softverskog inženjerstva, kao i budućim menadžerima kvaliteta u softverskoj industriji, koji će biti osposobljeni da upotrebe različite kvantitativne i kvalitativne metode u cilju dijagnostike softverskog procesa.
Predmet pokriva sledeće teme: (1) kratak istorijski pregled empiricizma u softverskom inženjerstvu i motivacija, (2) metode empiriskog softverskog inženjerstva sa prikazom referetnih radova, (3) detaljan pregled kvalitativnih i kvantitativnih metoda, (4) uvod u metrike i merenja softverskog procesa i proizvoda, i (5) dizajniranje eksperimenata u softverskom inženjerstvu. Praktične vežbe će biti koncipirane kao niz eksperimenata kroz koje će studenti primeniti empirijske metode obrađene na predavanjima.
Predavanja, laboratorijske vežbe i ispit. Predavanja će biti interaktivna i podsticaće diskusiju relevatnih tema kroz studentske prezentacije referetnih radova. Na laboratorijskim vežbama studenti će proći kroz ceo proces dizajniranja eksperimenta, sprovođenja, prikupljanja podataka, i na kraju analize podataka i sinteze rezultata.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
V. Mandić, J. Markkula, M. OivoTowards Multi-Method Research Approach in Empirical Software Engineering2009Springer-VerlagEngleski
Juristo, N., Moreno, ABasics of Software Engineering Experimentation2001SpringerEngleski
Shull, F.; Singer J.; Sjoberg, D.I.K. (eds)Guide to Advanced Empirical Software Engineering 2007SpringerEngleski
J. Muench, O. Armbrust, Martin Kowalczyk, M. SotoSoftware Process Definition and Management2012SpringerEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada20.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bošković dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Obradović Jovana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Pržulj dr Đorđe
Redovni profesor

Računarske vežbe