Predmet: Arhitektura, umetnost i kultura modernog doba 1 (17 - ASO46)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorija arhitekture, umetnosti i dizajna
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.08.2017..

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa tokovima ideja, teorija i praksi u okviru širih društveno-istorijskih, filozofskih, umetničkih konteksta, koji su generisali pojavu i razvoj moderne arhitekture, umetnosti i kulture tokom XIX veka.
Ishod kursa je osposobljavanje studenata za produbljeno razumevanje uzročno-posledičnih veza u razvoju moderne arhitekture, umetnosti i kulture, posmatranih u kontekstu društvenih, političkih, ekonomskih, te opštih kulturoloških prilika XIX veka. Kurs će studente osposobiti da građenu sredinu, umetnički i kulturni milje epohe posmatraju u njihovoj ukupnosti, te da kvalitetno formulišu sopstvene kritičke i analitičke opservacije, stavove i znanja o arhitekturi, umetnosti i kulturi XIX veka.
Predmet istražuje arhitekturu i urbanizam XIX veka; procese industrijalizacije i urbanizacije, nastanak modernih gradova; nova naučna i tehnička otkrića, nove političke i društvene koncepcije, nove koncepte u umetnosti, kao i njihov direktan uticaj na građenu sredinu, umetnost i kulturu ranog modernog doba.
Predavanja, diskusije, prezentacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Frempton, K.Moderna arhitektura - kritička istorija2004Orion art, BeogradSrpski jezik
Janson, H. W.Istorija umetnosti2016Begen komerc, ZemunSrpski jezik
Janson, H.W; Rosenblum, Robert19th Century Art2004Prentice HallEngleski
Diga, ŽakKulturni život u Evropi na prelazu iz 19. u 20. vek2007Кlio, BeogradSrpski jezik
Salmi, HannuNineteenth-Century Europe - A Cultural History2008Polity Press, CambridgeEngleski
Olivia, A.B, Argan, Đ.K.Moderna umetnost 1770-1970-2000 I2004Кlio, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milićević dr Slađana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Maraš Ivana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Sekulić Darko
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vilić Maja
Asistent iz umetničkog polja

Auditorne vežbe