Predmet: Algoritmi i strukture podataka (12 - SE0008)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.10.2012..

Upoznavanje studenata sa strukturama podataka u operativnoj memoriji i razvojem programa koji ih koriste.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte apstraktnih tipova podataka; rukuje linearnim strukturama podataka – nizovima, skupovima, mapama, listama, stekovima, redovima; poznaje koncepte analize efikasnosti algoritama; koristi postupke za pretraživanje i sortiranje podataka; poznaje i koristi rekurziju u dizajnu programa; poznaje i koristi heš tabele; poznaje i koristi stabla.
Apstraktni tipovi podataka: pojam apstraktnog tipa podataka; definisanje novih tipova. Nizovi: pojam niza; operacije nad nizovima; analiza efikasnosti operacija nad nizovima; pojam matrice; operacije nad matricama. Skupovi i mape: pojam skupa; implementacija skupa; pojam mape; implementacija mape; višedimenzionalni nizovi i operacije nad njima. Analiza algoritama: O-notacija; analiza funkcionisanja Python liste. Pretraživanje i sortiranje: linearna i binarna pretraga; algoritmi za sortiranje; operacije nad sortiranim nizovima. Lista, stek i red: jednostruko spregnute liste: pojam i operacije; primene listi; dvostruko spregnute liste; stek - pojam i operacije; red - pojam i operacije; implementacija steka i reda; višestruko spregnute liste. Rekurzija. pojam i osobine rekurzije; implementacija rekurzije; primene rekurzije. Heš tabele: pojam heš funkcije; heš tabele - pojam i operacije; primene heširanja. Stabla: binarna stabla - pojam i operacije; N-arna stabla; stabla za pretraživanje.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
R.D. NecaiseData Structures and Algorithms Using Python2010WileyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milosavljević dr Branko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milanović dr Nikola
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Cverdelj-Fogaraši Igor
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stojkov Milan
Docent

Računarske vežbe