Predmet: Objektno orijentisano programiranje 2 (12 - SE1006)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 20.11.2012..

Upoznavanje studenata sa naprednim konceptima objektno-orijentisanog pristupa upotrebom programskog jezika C++ i razvojem programa istovremenom upotrebom više programerskih pristupa (multi-paradigm programming)
Student koji uspešno završi kurs upoznat je sa mogućnostima programskog jezika C++, ume da efikasno koristi elemente standardne biblioteke; shvata osnovne principe na kojima je objektno orijentisan jezik razvijen; upoznat je sa prednostima i nedostacima jezika i ume da prepozna situacije u kojima je primereno koristiti jezik C++; svestan je na koji način jezik podržava različite pristupe programiranju i prepoznaje prednosti i nedostatke svakog od podržanih pristupa;
Uvod: osnovne karakteristike jezika, evolucija jezika. Organizacija programa: zaglavlja i biblioteke. Struktura C++ programa: globalne funkcije, funkcija main(), klase, šabloni (funkcija i klasa). Automatski generisane funkcije članice: konstruktori i operatori dodele. Tokovi podataka: ulaz i izlaz, datoteke, prilagođavanje (customization) tokova. Kategorije izraza: rvalue, lvalue, xvalue, glvalue, prvalue. Prenošenje vrednosti (parametri potprograma i povratna vrednost): po vrednosti, po pokazivaču, po lvalue referenci, po rvalue referenci. Greške u programu: reakcija programa na pojavu greške, pojava izuzetka (exception), obrada izuzetaka, klase izuzetaka iz standardne biblioteke. Elementi standardne biblioteke: stringovi, kontejneri, iteratori, algoritmi. Kontejneri: sekvencijalni (vektor, stek, lista, red), asocijativni-sortirani i asocijativni-heširani (skup, mapa, multi-skup, multi-mapa). Iteratori: ulazni, izlazni, forvard, bidirekcioni, sa direktnim pristupom. Algoritmi: za pretraživanje, modifikovanje, sortiranje, operacije sa hip-om (heap). Merenje vremena.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bjarne StroustrupThe C++ Programming Language (4th Edition)2013Addison-WesleyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada70.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vidaković dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zarić dr Miroslav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nikolić dr Siniša
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Penca dr Valentin
Docent

Računarske vežbe