Predmet: Klimatologija (06 - URZP16)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..

Sticanje sposobnosti na naučnom nivou iz oblasti klime: sposobnost procene uticaja klime na biofizičke procese i sisteme, sposobnost indentifikacije tehnoloških/prirodnih rešenja za probleme vezane za klimu i klimatske promene, sposobnost naučnog raspravljanja na naprednom nivou o uticajima i posledicama klimatskih promena na svet i nauku
Stečena teorijska i primenjena znanja o funkcionisanju klime i klimatskih sistema planete Zemlje omogućiće savlađivanje osnova integralnog osmatranja, upravljanja i predvidjanja prirodnih dinamičkih klimatskih procesa planete Zemlje, stečena znanja biće primenjiva u analizi i upravljanju pojavama i procesima u atmosferi, hidrosferi i litosferi uzrokovanih klimom i vremenom.
Kurs ispituje različite komponente klimatskog sistema – atmosferu, okean, zemljište i kriosferu – i njihovu interakciju. Nastavne jedinice koje se obrađuju su: osmatranje klimatološkog sistema i njegovih parametara, energetski bilans Zemlje, zračenje – priroda atmosferskog zračenj ai protivzračenja Zemlje, Sunčevo zračenje, energetski bilans zemljine površine, hidrološki ciklus – Uvod u dinamička kretanja sfera- morske struje i talasi, vetrovi, globalna cirkulacija atmosfere, globalni energetski budžet i klima, osnove formiranja vremenskih uslova, klimatske promene, uloga okeana u globalnim kretanjima
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i ostalih vidova nastave. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakteristicnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na ostalim vidovima nastave se rade karakteristicni zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Pored predavanja redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Ocena ispita se formira na osnovu: uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija), seminarskom radu i usmenom ispitu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dr Marko MilosavljevićKLIMATOLOGIJA1988Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
JOHN E. OLIVEREncyclopedia of World Climatology2005Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Budinski dr Ljubomir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Budinski dr Ljubomir
Redovni profesor

Auditorne vežbe