Predmet: Osnovi termodinamike sa prenosom toplote (06 - URZP31)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastToplotna tehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje sa strukturom termodinamike, termodinamičkim pojmovima i metodama reševanja problema konverzije energije, sa klasičnim razmatranjima osnovnih fenomena toplotne razmene, i uvođenje u metode rešavanja problematoplotne razmene energije u tehničkoj praksi.
Sticanje osnovnih znanja za rešavanje tehničkih zadataka termoenergetike, termoprocesne tehnike i koncipiranja toplotnih mašina i postrojenja, za procenu toplotne razmene, izbora i provere toplotnih razmenjivača.
(1) Termodinamički sistem. Mehaničke i termodinamičke aksiome: konzervacija mase, impulsa, prvi i drugi zakon termodinamike. (2) Jednačine stanja: termičke i kaloričke jednačine stanja supstancija (idealni gasovi, realni gasovi - voda i vodena para). (3) Procesi. Savršeni i realni procesi. Kružni procesi i termodinamičke efikasnosti ovih procesa (desnokretni i levokretni parni i gasni procesi) 4) Provođenje toplote (kondukcija), 5) Prelaženje toplote (konvekcija), 6) Zračenje (toplotna radijacija), 7) Prenos toplotesa faznim prelazima (klučanje i kondenzacija).
Predavanja, i auditorne vežbe. Vežbe prate predavanja i podrazumevaju visok stepen samostalnosti studenta u rešavanju zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. MarićNauka o toploti - termodinamika, prenos toplote, sagorevanje2006Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Đ. Kozić, B. Vasiljević, V. BekavacPriručnik za termodinamiku i prostiranje toplote1983Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
M. J. Moran, H.N. ShapiroFundamentals of Engineering Thermodynamics1992John Wiley & Sons, Inc.Engleski
Y. A. Cengel, M.A. BolesThermodynamics: An Engineering Approach1998McGrow-HillEngleski
D. Malić, B. Đorđević, V. ValentTermodinamika strujnih procesa1970Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
D. MilinčićProstiranje toplote1989Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
M. MarićNauka o toploti - termodinamika, prenos toplote,sagorevanje2006Univerzitet u Novom Sadu,Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumdane30.00
Kolokvijumdane30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Miljković dr Biljana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dragutinović dr Gordan
Stručni saradnik na projektu

Predavanja
Nedostaje slika

Doder dr Đorđije
Docent

Auditorne vežbe