Predmet: Sistemi za detekciju, dojavu i upozorenje (06 - URZP32)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Sticanje znanja koja će omogućiti poznavanje sistema za otkrivanje i dojavu požara i stacionarnih sistema i instalacija za gašenje požara.
Stečena teorijska i primenjena znanja omogućuju adekvatan izbor i primenu sistema zaštite od požara.
Mogućnosti za detekciju pojedinih parametara sagorevanja i osnovni tipovi javljača požara – konstruktivna rešenja i način rada, kriterijumi za izbor i postavljanje u okviru objekta, savremeni tipovi javljača i dalje tendencije razvoja u toj oblasti. Organizacija i struktura sistema za otkrivanje i dojavu požara: konvencionalnih, adresibilnih i analogno adresibilnih sistema; centrale za dojavu požara, Sistemi za kontrolu pristupa. Način alarmiranja i prosleđivanja informacije na daljinu. Integrisani sistemi zaštite. Automatski stacionarni sistemi i instalacije za gašenje požara: vrsta i namena. Snabdevanje vodom za gašenje požara i zaštitu objekata i postrojenja. Hidrantska mreža. Stacionarni uređaji za gašenje požara prema vrsti sredstava za gašenje. Automatski sprinkler sistemi. Stacionarni automatski sistemi sa vazdušnom penom. Stacionarni automatski sistemi za ugljen-dioksid. Automatski stacionarni sistemi za inergen. Izbor i proračun elemenata. Stacionarni sistemi za gašenje požara.
Predavanja. Auditorne vežbe. Laboratorijske vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nicholas J. BahrSystem Safety Engineering and Risk Assessment: A Practical Approach1997Taylor & FrancisEngleski
--Materijal sa predavanja - skripta2011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rajs dr Vladimir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Joža Ana
Naučni saradnik

Auditorne vežbe