Predmet: Interakcija čovek računar (17 - E243)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju osnovnih nosilaca interakcije čovek računar.
Stečena znanja i veštine su osnova za razvoj softvera što je moguće veće utilitarnosti u narednim kursevima i profesionalnom životu.
HCI razvoj i problemi. Razvoj interakcije orijentisan ka korisniku i uz njegovo aktivno učešće. Neophodna znanja iz kognitivne psihologije, poznate heuristike i MVC/MVP/MVVM arhitekture. Sakupljanje, interpretacija i analiza zahteva. Spoznavanje korisnika, zadatka i konteksta upotrebe. HCI notacije. Klase HCI prototipova i njihova evolucija u krajnje rešenje. Alati za razvoj interfejsa. Projektovanje i prostori: GUI, web, mobile, embedded, ubiquitous. Reprezentacija i vizuelizacija. Interakcioni uređaji. Utilitarnost interfejsa. Evaluacija utilitarnosti.
Predavanja, računarske vežbe, konsultacije. Gradivo predmeta je organizovano u 2 celine koje se proveravaju u formi 2 testa tokom predavanja. Na vežbama se implementiraju interfejsi različite kompleksnosti i minimalne funkcionalnosti čiji se kvalitet vrednuje. Uspešno rešene vežbe su uslov za izlazak na ispit. Ispit se polaže u pismenoj formi. Osvojeni bodovi sa ispita, testova i obaveza sa vežbi se sabiraju formirajući konačnu ocenu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
D. IvetićInterakcija čovek računar2012-Srpski jezik
Ben ShneidermanDesigning the User Interface – Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 3rd Ed.1998Engleski
Dix, A., [et al.]Human-Computer interaction2004Pearson/Prentice-Hall, HarlowEngleski
Preece, J., Rogers, Y., Benyon, H.S.Human-Computer Interaction : selected readings : a reader1990Prentice Hall, CambridgeEngleski
M. van Harmelen (Ed.)Object Modeling and User Interface Design1997Addison-WesleyEngleski
Marry B. Rosson, John M. CarrollUsability Engineering – Scenario-Based Development of HCI2002Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada50.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ivetić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dragan dr Dinu
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radović Luka
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ivanović Mijatov Bojana
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Anišić Helena
Asistent-master

Računarske vežbe