Predmet: Interakcija čovek računar (17 - E243)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju osnovnih nosilaca interakcije čovek računar.
Stečena znanja i veštine su osnova za razvoj softvera što je moguće veće utilitarnosti u narednim kursevima i profesionalnom životu.
HCI razvoj i problemi. Razvoj interakcije orijentisan ka korisniku i uz njegovo aktivno učešće. Neophodna znanja iz kognitivne psihologije, poznate heuristike i MVC/MVP/MVVM arhitekture. Sakupljanje, interpretacija i analiza zahteva. Spoznavanje korisnika, zadatka i konteksta upotrebe. HCI notacije. Klase HCI prototipova i njihova evolucija u krajnje rešenje. Alati za razvoj interfejsa. Projektovanje i prostori: GUI, web, mobile, embedded, ubiquitous. Reprezentacija i vizuelizacija. Interakcioni uređaji. Utilitarnost interfejsa. Evaluacija utilitarnosti.
Predavanja, računarske vežbe, konsultacije. Gradivo predmeta je organizovano u 2 celine koje se proveravaju u formi 2 testa tokom predavanja. Na vežbama se implementiraju interfejsi različite kompleksnosti i minimalne funkcionalnosti čiji se kvalitet vrednuje. Uspešno rešene vežbe su uslov za izlazak na ispit. Ispit se polaže u pismenoj formi. Osvojeni bodovi sa ispita, testova i obaveza sa vežbi se sabiraju formirajući konačnu ocenu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
D. IvetićInterakcija čovek računar2012-Srpski jezik
Ben ShneidermanDesigning the User Interface – Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 3rd Ed.1998Engleski
Dix, A., [et al.]Human-Computer interaction2004Pearson/Prentice-Hall, HarlowEngleski
Preece, J., Rogers, Y., Benyon, H.S.Human-Computer Interaction : selected readings : a reader1990Prentice Hall, CambridgeEngleski
M. van Harmelen (Ed.)Object Modeling and User Interface Design1997Addison-WesleyEngleski
Marry B. Rosson, John M. CarrollUsability Engineering – Scenario-Based Development of HCI2002Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada50.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ivetić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dragan dr Dinu
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radović Luka
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ivanović Mijatov Bojana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Anišić Helena
Asistent

Računarske vežbe