Predmet: Teorija algoritama (14 - IFE211)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 16.05.2014..

Obrazovni cilj predmeta je razvoj algoritamske kulture savremenog inženjera, kao važnog činioca opšte inženjerske kulture. Konkretni obrazovni ciljevi su osposobljavanje studenata za a) razumevanje osnovnih pojmova iz oblasti teorije algoritama i računarske složenosti, b) određivanje algoritamske težine problema, c) odabir algoritamskih postupaka koji su adekvatni težini rešavanog problema i d) primenu odgovarajućih algoritama u rešavanju problema od interesa.
Osnovna stečena znanja su razumevanje i određivanje algoritamske težine problema i kompleksnosti algoritma, kao i sposobnost za samostalno algoritamsko rešavanje inženjerskih problema od interesa.
Uvod u teoriju algoritama i računarske složenosti. Određivanje algoritamske težine problema. Redukcije među problemima. Asimptotska notacija, vremenska i prostorna kompleksnost. Osnovne klase kompleksnosti. Vrste algoritama. Pohlepni algoritmi, algoritmi tipa podeli-pa-reši, pretraga u dubinu i širinu, dinamičko programiranje, algoritmi ograničenog grananja. Randomizovani i probabilistički algoritmi. Parametrizovani i aproksimativni algoritmi. Algoritamske heuristike i meta-heuristike. Matematičko programiranje. Algoritmi za rešavanje problema sa jednim i više ciljeva optimizacije. Paralelni i distribuirani algoritmi.
Predavanja. Auditorne i računarske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se studenti upoznaju sa opštim algoritamskim postupcima, koji su adekvatni rešavanju problema različitih algoritamskih težina. Izlaganja na predavanjima su praćena odgovarajućim primerima na auditornim i računarskim vežbama, koja doprinose razumevanju gradiva. Pored predavanja i vežbi, redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Christos H. PapadimitriouComputational Complexity1995Addison Wesley LongmanEngleski
G. Ausiello, P. Crescenzi, V. Kann, Marchetti-sp, Giorgio Gambosi, Alberto M. SpaccamelaComplexity and Approximation: Combinatorial Optimization Problems and Their Approximability Properties1999SpringerEngleski
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford SteinIntroduction to Algorithms, Third Edition1999The MIT PressEngleski
Zbigniew Michalewicz, David B. FogelHow to Solve It: Modern Heuristics2010Springer, 2nd Rev&Ext. editionEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada30.00
Domaći zadatakdada20.00
Kolokvijumdada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dautović dr Staniša
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kupusinac dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Knežević Marko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dimitrieski dr Vladimir
Vanredni profesor

Računarske vežbe