Predmet: Paralelno računarstvo (14 - IFE222)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.11.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Operativni sistemidada
Razumevanje modela i koncepata savremenih paralelnih računarskih arhitektura i sistema. Ovladavanje tehnikama i metodama njihovog efikasnog programiranja. Usvajanje osnovnih znanja o mogućnostima primene paralelnog računarstva u praksi informacionog inženjeringa.
Studenti stiču osnovna znanja o arhitekturi i programskom modelu paralelnih računarskih sistema i jezicima koji se koriste za njihovo programiranje. Stečena znanja koriste se u praksi i naprednim predmetima na višim godinama osnovnih studija i na master studijama.
Uvod. Analiza efikasnosti paralelnih algoritama. Projektovanje paralelnih algoritama. Paralelne računarske arhitekture i sistemi. Šabloni paralelnog programiranja (pronalaženje paralelizma, atruktura algoritma, pomoćne strukture, komunikacioni šabloni). Modeli paralelnog programiranja (MPI, OpenMP, Intel TBB, CUDA, OpenCL, OpenACC). Alati za paralelno programiranje. Primene paralelizama u informacionom inženjeringu i naučnim izračunavanjima.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih i računarskih vežbi (u računarskoj laboratoriji) i konsultacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza, u minimalnom obimu od 30 poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Pacheco, P.An Introduction to Parallel Programming2011Morgan KaufmannEngleski
Cheng, J., Grossman, M., McKercher, T.Professional CUDA C Programming2014Wrox PressEngleski
M. PopovićParalelno programiranje2012SkriptaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Predmetni projekatdada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gajić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Satarić Bogdan

Računarske vežbe