Predmet: Praktikum zaštite na radu (17 - ZR444)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite na radu
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 03.12.2018..

Sticanje praktičnih znanja iz oblasti zaštite na radu, sa posebnim akcentom na proveru uslova radne sredine i utvrđivanje radnih mesta sa povećanim rizikom. Upoznavanje sa osnovama izrade pravila zaštite od požara.
Sposobnost za sprovođenje funkcionalnih ispitivanja u funkciji procene uslova radne sredine, kao i dijagnostike efekata profesionalnih štetnosti. Stečena znanja potrebna za izradu planova zaštite od požara.
Funkcionalna ispitivanja, toksikološke i biohemijske analize neophodne za dijagnostiku efekata profesionalnih štetnosti i drugih etioloških faktora ekspertize sa ciljem ocene radne sposobnosti i priznavanja profesionalne bolesti. Merenje emisije štetnih i opasnih materija u radnoj okolini iz zadatih emitera. Ispitivanje uslova radne okoline: mikroklime, buke, aerozagađenja i drugih štetnosti na osnovu čega se daje ocena nađenih stanja, uz korišćenje važeće zakonske regulative u našoj zemlji, međunarodnih standarda i konvencija, Principi izrade elaborata kojim se određuju: radna mesta sa uvećanim rizikom po zdravlje, radna mesta na kojima mogu da rade invalidi rada, radna mesta na kojima se ostvaruju prava na »benificirani radni staž«, radna mesta na kojima je potrebno sprovođenje dodatnih mera zaštite. Izrada planova zaštite od požara, analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša Izrada pravila zaštite od požara sa planom evakuacije i uputstvom za postupanje u slučaju požara. Izrada Glavnog projekta zaštite od požara. Izrada sanacionog plana. Merenje koncentracija zapaljivih i eksplozivnih gasova i para. Tehnička kontrola hidrantskih mreža za gašenje požara. Projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara.
Predavanja. Vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. AlliFundamental principles of occupational health and safety2008International Labour OrganizationEngleski
Vera Božić Trefalt i drugiOsnove iz bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara2012Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom SaduSrpski jezik
AnonimOSHA Field Safety and Health Manual2011Engleski
P. AnderssonEvaluation and Mitigation of Industrial Fire Hazards1997Institute of technology Department of fire safety engineering, Lund UniversityEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zoraja dr Bojana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Novaković dr Mladenka
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe