Predmet: Softverski obrasci i komponente (17 - SES40)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Ovladavanje osnovnim teorijskim znanjima, tehnikama, alatima i preporučenom praksom iz oblasti softverskih obrazaca (Software Patterns) i razvoja softvera baziranog na komponentama (Component-Based Development – CBD). Osposobljavanje studenata za uočavanje obrazaca u kontekstu razvoja složenih softverskih proizvoda kao i definisanje arhitekture sistema bazirane na softverskim komponentama.
Po okončanju predmeta studenti su sposobni da, u razvoju složenih softverskih aplikacija, uoče i primene softverske obrasce kao i da razumeju prednosti i mane primene preporučenih softverskih obrazaca. Takođe su osposobljeni da za konkretan zadatak izaberu i primene najpogodniju platformu za komponentno baziran razvoj, modeluju arhitekturu, dekomponuju sistem na potreban broj softverskih komponenti, definišu interfejse komponenti i izvrše implementaciju sistema.
Teorijska nastava: Osnovne definicije i istorijat razvoja softverskih obrazaca. Kategorije softverskih obrazaca; Dizajn obrasci; Arhitektonski obrasci. Pregled popularnih obrazaca. Prednosti i mane. Katalozi softverskih obrazaca. Antiobrasci (Anti-Patterns);osnovne osobine; pregled karakterističnih antiobrazaca. Komponentno bazirani razvoj; osnovne definicije; istorijat. Pregled postojećih komponentnih modela. Prednosti i mane. Modelovanje arhitekture aplikacija baziranih na komponentama. Tržišta softverskih komponenti. Praktična nastava: obuka za korišćenje modernih alata za izradu softvera baziranog na komponentama; implementacija projektnog zadatka upotrebom savremenih alata i okvira za razvoj baziran na komponentama uz akcenat na pravilnu primenu softverskih obrazaca.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Rešavanje projektnog zadatka kroz rad u okviru projektnih timova. Poslednjih nedelja semestra organizuju se javne prezentacije projektnih zadataka najuspešnijih timova i diskutuju se postignuti rezultati. Odbrana projekta je usmena. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa odbrane projektnog zadatka i završnog usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Richards, M.Software Architecture Patterns2015O’Reilly Media, Inc.Engleski
E.Gamma, R.Helm, R.johnson, J. VlaisidesDesign Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software2005Addison-WesleyEngleski
Szyperski, C. Component Software: Beyond Object-Oriented Programming 2002Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Engleski
Grand, M. Patterns in Java: A Catalog of Reusable Design Patterns Illustrated with UML 2002John Wiley & Sons, Inc. Engleski
Eisele, M.Modern Java EE Design Patterns2016O`ReillyEngleski
Richards, M.Microservices AntiPatterns and Pitfalls2016O ReillyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dejanović dr Igor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević Ivana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Šarenac Balša
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kovačević Tamara
Asistent

Računarske vežbe