Predmet: Procesi komercijalnog poslovanja (17 - IM1019)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Ciljevi predmeta Procesi komercijalnog poslovanja u preduzeću su: (1) razumevanje procesa u okviru funkcije komercijalnih poslova u preduzeću, (2) razumevanje značaja i mesta komercijalne funkcije u strukturi preduzeća, (3) razvoj veština kod diplomiranih inženjera menadžmenta za učešće u realizaciji procesa nabavke, prodaje i skladištenja, (4) sticanje znanja o povezanosti funkcije komercijalni poslovi sa ostalim funkcijama u preduzeću. Diplomirani inženjer menadžmenta će imati kompetencije za učešće u timovima koji realizuje nabavku i prodaju i za realizaciju zadataka i rešavanje tehničkih problema u postprodajnom servisu.
Studenti su osposobljeni za formulisanje zahteva za nabavku, učešće u rešavanju problema prilikom nabavke u smislu odluka o supstituciji i dr., za kvalitativni i kvantitativni prijem ulaznih materijala. Osposobljeni su za korišćenje dokumentacije i komercijalnu korespodenciju. Oni će moći da učestvuju u rešavanju problema reklamacije prodatih proizvoda i da daju podršku u postprodajnom servisu. Takođe će biti u stanju da projektuju procese nabavke, prodaje i skladištenja.
Funkcija Komercijani poslovi, pozicija u preduzeću, organizacija funkcije; Nabavka: Procesi nabavke, utvrđivanje potreba za ulaznim materijalima, definisanje zahteva za kvalitet nabavljenih materijala, odlučivanje o količini i dinamici potreba, odnosi sa dobavljačima i poručivanje, kvalitativni prijem, skladištenje i vrednovanje procesa nabavke, nabavka tehnologije i usluga, nabavka osnovnih sredstava, specifičnosti i značaj javnih nabavki, savremeni sistemi nabavke; Prodaja: Procesi prodaje, uloga prodaje u preduzeću, faktori uspeha, stvaranje nove vrednosti u okviru procesa, oblikovanje rešenja za proizvode, prodaja u industrijskom i trgovinskom sistemu, osnovni pojmovi o bonifikacijama (rabat, kasa skonto, penali i nagrade), marža, prodaja usluga, uloga inženjera u prodaji, evaluacija zaposlenih prema ciljevima, ključni kupci u industriji, selekcija, ključni faktori uspeha, predviđanja i oblikovanje budžeta za postprodaju, određivanje lokacije za postprodaju, upravljanje kategorijama proizvoda (prostorne strukture). Elektronska trgovina, upravljanje odnosima sa kupcima, korespodencija i tokovi informacija u komercijalnom poslovanju. Skladištenje: Tehnički uslovi čuvanja ulaznih materijala i proizvoda, zalihe - vrste zaliha i upravljanje zalihama. Nosioci informacija (upit, ponuda, predračun, račun, profaktura, faktura, ugovor, zapisnik o prijemu robe, skladišna dokumentacija); Veza funkcije Komercijalni poslovi sa drugim funkcijama; Trendovi u poslovanju.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja, računske i računarske vežbe u okviru kojih se pomoću simulacija pospešuje razumevanje procesa u okviru Komercijalne funkcije. Nastava na predmetu je intenzivno podržana platformom za učenje na daljinu (Moodle).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. Lalić, D. Gračanin, R. PenezićProcesi komercijalnog poslovanja2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Burt, D., Petcavage, S. and Pinkerton, R.Proactive Purchasing in the Supply Chain: The Key to World-Class Procurement2004McGraw HillEngleski
D.Jobber, G. LancasterSelling and Sales Management2006Prentice HallEngleski
K. LaydonE-Commerce2012Prentice HallEngleski
A.AshleyCommercial Corespondence2002Oxfprd University PressEngleski
Hough, H., Ashley, J.Handbook of Buying and Purchasing Management1992Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gračanin dr Danijela
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović Jelena
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Petrović Jelena
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Miloradov Maja
Istraživač pripravnik

Računarske vežbe