Predmet: Procena rizika u oblasti zaštite na radu (17 - ZR420)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite na radu
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 02.11.2018..

-Sticanje znanja za identifikaciju rizika tehničko-tehnoloških sistema. -Sticanje znanja o osnovnim metodologijama procene rizika i upravljanju rizikom u radnoj sredini. -Sticanje znanja za identifikaciju opasnosti i štetnosti na radnom mestu. -Upoznavanje studenata sa načinom procene rizika u odnosu na identifikovane opasnosti i štetnosti za potrebe izrade Akta o proceni rizika. -Upoznavanje studenata sa načinom identifikacije i vrednovanja rizika u odnosu na zahtev standarda SRPS ISO 45001:2018.
Nakon završenog kursa i položenog ispita studenti će moći da: -Identifikuju rizike u oblasti zaštite na radu u okviru različitih tehničko-tehnoloških sistema; -Primene odgovarajuće metodologije za procenu rizika u radnoj sredini; -Identifikuju opasnosti i štetnosti na radnom mestu; -Realizuju procenu rizika u odnosu na identifikovane opasnosti i štetnosti za potrebe izrade Akta o proceni rizika; -Identifikuju i vrednuju rizike u u odnosu na zahtev standarda SRPS ISO 45001:2018.
Osnovne teorijske osnove u vezi sa rizikom. Upravljanje rizikom. Prednosti i ograničenja upravljanja rizikom. Pristupi upravljanja rizikom na međunarodnom i nacionalnom nivou. Osnovni zahtevi standarda ISO 31000. Osnovni zahtevi standarda ISO 45001 u vezi sa rizikom. Faze upravljanja rizikom. Analiza opasnosti i operabilnosti. FMEA analiza. Analiza stabla otkaza. Analiza stabla događaja. Metode procene ljudske pouzdanosti. Metode analize akcidenata. Metode procene rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti. Metode za procenu rizika sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Smernice za procenu rizika prilikom izrade Akta o proceni rizika. Identifikacija opasnosti i štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini. Studije slučaja.
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. U cilju prikupljanja predispitnih bodova tokom semestra, studenti su obavezni da redovno prisustvuju predavanjima i računarskim vežbama ipolože 2 testa. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza studenti stiču pravo da polažu ispit. Ispit se sastoji iz pismenog i obaveznog usmenog dela. U toku trajanja semestra studenti mogu položiti pismeni deo ispita kroz dva kolokvijuma. Ukoliko student ne položi pismeni deo ispita kroz formu kolokvijuma, student izlazi na pismeni deo ispita koji obuhvata gradivo celog semestra. Ukupna ocena ispita se formira sumiranjem broja bodova osvojenih iz predispitnih obaveza, kolokvijuma (ili pismenog ispita) i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Anđelković B.Osnovi sistema zaštite2010Fakultet zaštite na radu u NišuSrpski jezik
Jeanne Mager StellmanEncyclopaedia of Occupational Health and Safety: Chemical, industries and occupations1998International Labour Organization, GenevaEngleski
Luković S.Priručnik za procenu profesionalnih rizika2000Beograd ZaštitaSrpski jezik
Waugh W.Living with hazards, dealing with disasters: an introduction to emergency management2000Armonk NY: M.E. SharpeEngleski
ILO-OSH 2001Guidelines on occupational safety guidelines on occupational safety and health management systems2009International labour office. geneva
Grupa autoraBS8800:1996: Guide to Occupational Health and Safety Management Systems1996Engleski
Međunarodna organizacija za standardizacijuSRPS ISO 31000:2018: Upravljanje rizikom-principi i smernice2018Srpski jezik
Međunarodna organizacija za standardizacijuSRPS EN 31010:2011: Menadžment rizikom – Tehnike ocene rizika2011Srpski jezik
Međunarodna organizacija za standardizacijuSRPS ISO 45001:2018: Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje2018Srpski jezik
ILO-OSH 2001Guidelines on occupational safety guidelines on occupational safety and health management systems2009International labor office. GenevaEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bajić dr Senka
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Računarske vežbe