Predmet: Toksikologija (17 - ZRI433)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite na radu
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.09.2012..

Sticanje znanja iz oblasti opšte toksikologije kao i iz oblasti hemijske štetnosti zagađujućih supstanci iz radne sredine i njihovim posledicama na humani organizam.
Osposobljenost za sagledavanje dejstva hemijskih štetnosti na pojedine organe na pojedine organe i tkiva u organizmu, kako pojedinih tako i grupa otrova. Osposebljenost za primenu preventivnih mera.
Predmet i zadaci toksikologije. Vrste zagađenja. Definicija otrova. Doze u toksikologiji. Pojam i efekat niskih doza. Veza između doze i odgovora u organizmu i potencijalne nepoželjne posledice po zdravlje. Putevi ulaska i sudbina (metabolizam) otrova u organizmu. Transport i distribucija toksičnih materija u organizmu. Pojam detoksikacije. Ekskrecija toksičnih materija. Mehanizmi toksičnosti: interakcije sa ćelijskim makromolekulima, sa receptorima, interakcije ksenobitika sa jonskim transporterima, remećenje homeostaze. Inhibicija enzimske aktivnosti i inhibitori. Biomarkeri toksičnosti. Ciljni organi toksičnosti, toksični efekti ksenobiotika na nervni sistem, kardio-vaskularni sistem, bubrege, jetru, kožu, reproduktivni sistem. Proučavanje osnovnih principa i mera prevencije kao i terapije trovanja.
Predavanja, auditorne vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mirjana Aranđelović , Jovica JovanovićMedicina rada2009Medicinski fakultet NišSrpski jezik
Ivana Teodorović i Sonja KaišarevićEkotoksikologija2015Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologiju i ekologiju
Ivana Teodorović, Sonja KaišarevićEkotoksikologija2015Srpski jezik
M. Jablanović, K. KosanovićUvod u ekotoksikologiju2003Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dmitrašinović Sonja
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe