O studijskom programu


08.05.2015. - 08:14 

Informacione tehnologije i sistemi u današnje vreme čine okosnicu savremenog društva. Oni posebno dolaze do izražaja u poslovnom svetu, kako u proizvodnom tako i u uslužnom domenu, gde je teško zamisliti bilo kakvu aktivnost koja nije direktno ili indirektno podržana informacionim tehnologijama i sistemima. Kako je pravovremena dostupnost tačnih i kvalitetnih informacija postala imperativ u savremenom poslovanju, jasno je da sistemi i tehnologije zaduženi za njihovo prikupljanje, skladištenje, obradu, prenos i prezentaciju moraju da ispunjavaju visoke kriterijume kako u pogledu brzine i pouzdanosti tako i bezbednosti uz poštovanje zadatih finansijskih okvira za njihovu realizaciju. Kada se radi o traženom kvalitetu, vremenu realizacije i ceni projektovanja, implementacije i održavanja informacionih sistema, zahtevi su često konfliktni. Stručnjaci u oblasti inženjerstva informacionih sistema imaju zadatak da primenom specifičnih znanja, alata i veština dođu do rešenja koja će istovremeno maksimalno ispunjavati postavljene zahteve i optimalno obavljati svoju primarnu funkciju.

Studijski program master akademskih studija Inženjerstvo informacionih sistema prati osnovne akademske studije na studijskom programu Inženjerstvo informacionih sistema. On je namenjen studentima koji su u svojoj budućoj profesionalnoj orijentaciji zainteresovani za oblast razvoja i primene informacionih tehnologija i informacionih sistema u savremenom poslovanju i proizvodnji, sa posebnim sklonostima i orijentaciji ka izgradnji sopstvenih istraživačkih kompetencija u predmetnoj oblasti. U okviru master studija Inženjerstva informacionih sistema stavljen je poseban akcenat na upoznavanje studenata sa naprednim konceptima i savremenim dostignućima u ovoj oblasti kako bi bili u mogućnosti da ih blagovremeno prepoznaju i eksploatišu radi obezbeđivanja kompetitivne prednosti poslovnih i proizvodnih sistema na savremenom tržištu. Na ovom studijskom programu se pored produbljivanja već stečenih znanja iz oblasti sistemskog inženjerstva, programiranja, projektovanja i implementacije informacionih sistema i baza podataka, istraživanja podataka (Data Mining) i rada sa velikim količinama podataka (Big Data), stimuliše samostalan istraživački rad kroz uključivanje studenata na međunarodne naučno-istraživačke projekte u kojima učestvuju njihovi nastavnici i mentori, te pružanje mogućnosti za studijske boravke na prestižnim evropskim i svetskim institucijama i univerzitetima za najbolje studente.

Ovaj interdisciplinarni studijski program je razvijen u okviru tri oblasti u kojima Fakultet tehničkih nauka usmerava svoje naučno-istraživačke i obrazovne aktivnosti: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, Organizacione nauke i Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. On omogućava razvoj sposobnosti i veština neophodnih za primenu stečenih znanja u praksi i dobru osnovu za stalno poboljšanje kompetencija iz oblasti razvoja i primene informacionih tehnologija i informacionih sistema u savremenom poslovanju i proizvodnji. U ovom razvoju veliku ulogu igra i stručna praksa koju su studenti obavezni da uspešno savladaju, a koja ima za cilj da ih dodatno pripremi za tržište rada kroz demonstraciju realnih uslova koji vladaju u savremenom poslovnom okruženju.

KAKO DO DIPLOME?

Uslovi za upis na studijski program master akademskih studija Inženjerstvo informacionih sistema su završene osnovne akademske studije iz odgovarajuće oblasti koje nose minimalno 240 ESPB i položen prijemni ispit. Studiranje traje godinu dana (dva semestra) i student, završetkom ovog programa, stiče maksimalno 61 ESPB i akademski naziv master inženjer informacionih tehnologija.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Uzimajući u obzir široku lepezu znanja i veština koje master inženjeri informacionih tehnologija poseduju po uspešnom završetku studija, kao i visoku potražnju u svetskim okvirima za ovim profilom stručnjaka,  veoma je teško zamisliti domen u kojem oni ne bi pronašli svoje mesto. Bez obzira na to da li se radi o javnom ili privatnom sektoru, proizvodnoj ili uslužnoj delatnosti, master inženjeri informacionih tehnologija su sposobni da se priključe postojećim ili formiraju sopstvene timove koji se bave projektovanjem, razvojem, testiranjem, implementacijom, održavanjem, unapređenjem, integracijom, bezbednošću i sigurnošću, upravljanjem i primenom informacionih sistema i tehnologija. Oni poseduju i specifična znanja i istraživački kapacitet da se zaposle u institucijama i organizacijama koje se bave razvojem i istraživanjem – kao što su istraživački centri ili univerziteti – odnosno da, ukoliko se za to opredele, nastave svoje usavršavanje na specijalističkim akademskim ili doktorskim studijama.