Predmet: Algebra (06 - SE0002)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti elementarne, opšte, apstraktne i linearne algebre, kao i iz osnova klasične kombinatorike.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u strucnim predmetima, konstruišu se i rešava matematički modeli iz strucnih predmeta koristeci gradivo ovoga predmeta.
Predavanja (teorijska nastava). Logika, relacije, funkcije, Bulova algebra, grupe, prsteni, polja, polinomi, kompleksni brojevi, konačna polja, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru (vektorski!), determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice, karakteristični koreni i vektori. Prakticna nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajuci primeri i testovi sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode dinamično i interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju redovne konsultacije i grupne konsultacije. Deo gradiva, koji cini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 2 modula (prvi modul: relacije, funkcije, Bulova algebra, grupe, prsteni, polja, polinomi,kompleksni brojevi, konačna polja, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru (vektorski!);drugi modul: determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice,karakteristicči koreni i vektori. Teorijski deo se polaže kroz test (eliminacioni i osnovni), prakticni deo kroz pet ozbiljnih zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Rade DoroslovačkiElementi opšte i linearne algebre2006ALFA-GRAF NSSrpski jezik
Rade Doroslovački i Nedović LjuboZbirka ispitnih zadataka iz diskretne matematike 1985-20062006ALFA-GRAF NSSrpski jezik
Rade Doroslovački i Nedović LjuboTestovi iz diskretne matematike i linearne algebre2004ALFA-GRAF NSSrpski jezik
Rade DoroslovačkiPrincipi algebre, opšte, diskretne i linearne2008ALFA GRAF NOVI SADSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lukić dr Tibor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ivetić dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Doroslovački dr Ksenija
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić Vladimir
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Delić dr Marija
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Arsić Dunja

Računarske vežbe