Predmet: Algoritmi i strukture podataka (17 - SE0008)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.10.2012..

Upoznavanje studenata sa strukturama podataka u operativnoj memoriji i razvojem programa koji ih koriste.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte apstraktnih tipova podataka; rukuje linearnim strukturama podataka – nizovima, skupovima, mapama, listama, stekovima, redovima; poznaje koncepte analize efikasnosti algoritama; koristi postupke za pretraživanje i sortiranje podataka; poznaje i koristi rekurziju u dizajnu programa; poznaje i koristi heš tabele; poznaje i koristi stabla.
Apstraktni tipovi podataka: pojam apstraktnog tipa podataka; definisanje novih tipova. Nizovi: pojam niza; operacije nad nizovima; analiza efikasnosti operacija nad nizovima; pojam matrice; operacije nad matricama. Skupovi i mape: pojam skupa; implementacija skupa; pojam mape; implementacija mape; višedimenzionalni nizovi i operacije nad njima. Analiza algoritama: O-notacija; analiza funkcionisanja Python liste. Pretraživanje i sortiranje: linearna i binarna pretraga; algoritmi za sortiranje; operacije nad sortiranim nizovima. Lista, stek i red: jednostruko spregnute liste: pojam i operacije; primene listi; dvostruko spregnute liste; stek - pojam i operacije; red - pojam i operacije; implementacija steka i reda; višestruko spregnute liste. Rekurzija. pojam i osobine rekurzije; implementacija rekurzije; primene rekurzije. Heš tabele: pojam heš funkcije; heš tabele - pojam i operacije; primene heširanja. Stabla: binarna stabla - pojam i operacije; N-arna stabla; stabla za pretraživanje.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
R.D. NecaiseData Structures and Algorithms Using Python2010WileyEngleski
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford SteinIntroduction to Algorithms, 3rd Edition2009MIT PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milosavljević dr Branko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nikolić dr Siniša
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Dragaš Bojana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mihić Relja
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe