Predmet: Stručna praksa (17 - ASOSP)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Sticanje praktičnih znanja iz oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna.
Sposobnost studenata da samostalno ili kao članovi tima učestvuju u koncipiranju, projektovanju, pripremi i realizaciji scenskih objekata i prostora, tehničke produkcije i tehničkog vođenja scenskih događaja, rade u tehničkim sektorima institucija kulture, kao i da učestvuju u koncipiranju i stvaranju umetničkih dela iz oblasti scenskog dizajna.
Sastavni deo kurikuluma Scenske arhitekture, tehnike i dizajna je stručna praksa i praktičan rad u trajanju od 90 časova. Stručnu praksu će organizovati za svakog studenta pojedinačno Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (Scen) Departmana za arhitekturu i urbanizam, kao OISTAT centar za Srbiju, u jednoj od institucija u svom članstvu (profesionalna pozorišta, muzeji, galerije, kulturni centri, produkcijske kuće, projektantski biroi, izvođačke organizacije, itd). Ukupan broj ovih institucija je 42. Posebnim ugovorom o saradnji sa festivalom Egzit Fakultet tehničkih nauka je obezbedio učešće svih studenata u koncipiranju, projektovanju, pripremi i realizaciji scenskih prostora festivala, kao i u tehničkoj produkciji scenskih događaja.
Praktičan rad pod nadzorom mentorskog tima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraLiteratura se određuje u skladu sa zadacima koje student obavlja- -Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!