O studijskom programu


30.05.2014. - 12:59 
Specijalističke strukovne studije iz oblasti Inženjerskog menadžmenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu su multidisciplinarne studije koje su postavljene u skladu sa aktuelnim potrebama za profesinalnim obrazovanjem u privredi.
Studijski program specijalističkih strukovnih studija iz oblasti Inženjerskog menadžmenta je jedan od prvih programa visokoškolskih primenjenih (strukovnih) studija, koji omogućuje usvajanje kombinacije aplikativnih inženjerskih i menadžerskih znanja, zasnovanih na najboljoj uočenoj praksi primene nove ekonomije (ekonomija zasnovana na znanju).
Specijalističke strukovne studije na programu Inženjerskog menadžmenta predstavljaju područje primenjenih studija namenjenih za studente koji u svojoj aktuelnoj i budućoj profesionalnoj orijentaciji zainteresovani za usvajanje i unapređenje znanja iz oblasti planiranja, organizovanja, vođenja i unapređenja
poslovnih procesa, putem primene e-poslovanja i informacionih i komunikacionih tehnologija, za unapređenje i podizanje kapaciteta ljudskih resursa, finansijsko poslovanje, kontroling i internu reviziju, menadžment operacija i procesa, procene rizika, osiguranja, berzanskog poslovanja, korporativnih finansija, menadžmenta u medijima, aktuarstva, menadžmant u obrazovanju. Za razliku od sličnih programa specijalističkih strukovnih studija
koje pokrivaju navedene oblasti, ovaj studijski program se zasniva na detaljnom izučavanju predmeta koji omogućuju unapređenje rada u privrednim organizacijama, bankama, organima lokalne državne uprave i javnim službama, kroz organizaciono-upravljačke, marketinško-komercijalne i menadžersko-upravljačke aspekte menadžmenta proverene i primenjene u aktuelnoj domaćoj i svetskoj praksi.
Program ovih studija u obrazovnom smislu, nastao je kao rezultat praktičnih potreba koje se manifestuju kroz nedostatak stručnjaka koji imaju svoje mesto u domaćoj profesionalnoj radnoj praksi, zasnovanoj na znanjima i veštinama koje se traže u savremenom upravljanju poslovnim procesima i razvoju poslovnih aktivnosti, ali i sa znanjima i veštinama koje se odnose na tehnologije proizvodno/uslužnih procesa u distribuiranim okruženjima, informaciono-komunikacione tehnologije, logističke procese, kao i sisteme evaluacije, postavljanja, održavanja i unapređenja procesa rada.
Specijalističke strukovne studije inženjerskog menadžmenta zasnovane su na prilazima koji su razvijani i koji se razvijaju u okviru projekata interdisciplinarne inženjersko-menadžerske strukture. Procesi rada predstavljaju osnovu razvoja programa unapređenja konkurentnosti u oblastima koje pokrivaju studije.
   
   Smer: Elektronsko poslovanje
   Smer: Menadžment ljudskih resursa
   Smer: EU integracije
   Smer: Kontroling
   Smer: Interna revizija
   Smer: Osiguranje i rizik
   Smer: Menadžment medija
   Smer: Investicioni menadžment
   Smer: Aktuarstvo i menadžment
   Smer: Javne nabavke
   Smer: Menadžment u zdravstvu