Predmet: Hidrotehnički objekti i sistemi (06 - GG301)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Upoznavanje studenata sa praktičnim problemima i sticanje stručnih znanja za primenu u praksi iz oblasti uređenja i gazdovanja vodama.
Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi, kao i za razumevanje i nadogradnju znanja u drugim stečenim predmetima.
Hidrometrija i hidrologija, oticaj, nivogram, hidrogram, veza između proticaja i vodostaja, merodavna kiša i hidrogram, statistička obrada podataka. Hidrotehnički objekti, podela i specifičnost, delovanje vode na hidrotehničke objekte. Materijali za građenje, statički i dinamički pritisak vode i uticaj seizmike, talasi, delovanje leda, sigurnost na klizanje, preturanje isplivavanj. Filtracija vode ispod objekata, nestabilnost objekata, nestabilnost objekata usled narušavanja strukture zemljišta ispod objekta, uzgon, mere za snižavanje uzgona. Gradnja objekata u zoni dejstva površinske i podzemne vode. Hidrotehnički sistemi, regulacije reka, odbrana od poplava,hidrotehničke melioracije, korišćenje energije vode, komunalni infrastrukturni sistemi.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu testa. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama, uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kolaković S.Skripta pisanih predavanja2006FTN-Novi SadSrpski jezik
Savić LJ.Uvod u hidrotehničke građevine2003Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Kolaković S., Tanasković I.Praktikum za vežbe iz hidrotehnike2006FTN-Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kolaković dr Srđan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kolaković Slobodan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Budinski dr Ljubomir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kolaković Slobodan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe