Predmet: Menadžment inovacija i promena (12 - IM1206)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta Menadžment inovacija i promena jeste da omogući studentima da razumeju koncepte inovacija i promena, njihove međuzavisnosti i da na bazi tog razumevanja razviju znanja i veštine neophodne za upravljanje inovacijama i promenama. Cilj predmeta je da kod budućih inženjera razvije sposobnosti (1) analize dosadašnjeg i budućeg razvoja tehnologije i tržišta povezanog sa određenim proizvodom/uslugom ili procesom; (2) prepoznavanja izvora promena unutar i van organizacija; i (3) sinteze odgovarajućih strategija za upravljanje inovacijama i promenama. Dodatno, studenti će steći osnovna znanja o elementima i zaštiti intelektualne svojine.
Studenti koji odslušaju predmet, izvrše predispitne obaveze i polože ispit su osposobljeni da: (1) koriste alate za analizu razvoja tehnologije i tržišta povezanog sa određenim proizvodom/uslugom ili procesom, (2) da na osnovu rezultata analize izvode zaključke, predlažu i upoređuju različite inovacione strategije; (3) oblikuju akcioni plan kojim se vrši primena odabrane strategije i (4) učestvuju u primeni strategije kroz razvoj samostalnog (na tehnologiji zasnovanog) preduzetničkog poduhvata ili u preduzeću sa pozicije inženjera koji se bavi razvojem novih proizvoda, koji vodi istraživački tim ili se nalazi na rukovodećoj poziciji. Takođe, biće osposobljeni da analiziraju kontest promene u različitim organizacijama i definišu strategije i planove za usvajanje i kreiranje promena.
Ovaj predmet razmatra menadžment inovacija i promena iz dve različite perspektive: perspektive malih, brzo rastućih inovativnih firmi i perspektive velikih kompanija u privatnom sektoru. Ključne promene u organizaciji i spoljašnjem okruženju. Prepoznavanje, izbor, usvajanje i reagovanje. Različiti modeli upravljanja promenama; detaljan opis Adižesovog modela. Donošenje kvalitetnih odluka. Elementi efikasnog sprovođenja odluka u preduzeću. Inovacija i invencija. Strategije sprovođenja promena. Organizacija i promene, uticaj inovacionih aktivnosti na promene u preduzeću . Upravljanje promenama u uslovima krize. Tipologija inovacija. Inovacije i promene. Inovacija kao menadžment i inženjerski proces. Inovacije i preduzetništvo. Modeli inovacionih procesa od ideje do realizacije. Inovacione strategije; Nacionalno i konkurentsko okruženje; Pozicija preduzeća (osnovne kompetencije, pet porterovih sila). Inovacija i uticaj tehnoloških trajektorija; Unutrašnji procesi i resursi; Uloga intelektualne svojine u menadžmentu inovacija; Merenje inovativnosti; Inovativna organizacija (tipovi, karakteristike, organizaciona struktura i organizaciona kultura). Inovacioni radar;
Nastava na predmetu se odvija kroz predavanja i vežbe. Predavanja kombinuju teoriju i praktične primere koji su baza za diskusiju. Predavanja delom realizuju gostujući predavači. U okviru vežbi, rad će se odvijati u grupama i samostalno. Deo vežbi se odvija kroz posetu odgovarajućim organizacijama – poslovnim inkubatorima, Zavodu za intelektualnu svojinu i slično.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Biljana StošićMenadžment inovacija – ekspertni sistemi, modeli i metodi2007FON, BeogradSrpski jezik
Isak AdižesUpravljanje promenama2005Adižes, Novi SadSrpski jezik
Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K.,Managing Innovation: Integrating Technological, Market & Organisational Change20053rd Edition, John Wiley & Sons, ChichesterEngleski
Željko Tekić i Jelena BorockiMenadžment inovacija i promena - elektronska skripta2011Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Borocki dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tekić Željko

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Orčik Anja
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ćirić Danijela
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tomašević dr Milovan
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe