Predmet: Osnove grejanja, ventilacije i klimatizacije (17 - M342I)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijom
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.10.2012..

Razvijanje inženjerskog pristupa kod projektovanja i izvođenja instalacija i postrojenja iz oblasti grejanja, ventilacije i klimatizacije.
Sticanje znanja za projektovanje i izvođenje instalacija i postrojenja iz oblasti grejanja, ventilacije i klimatizacije. Korišćenje stečenog znanja u daljem obrazovanju, odnosno praksi.
Spoljašnji i unutrašnji klimatski uslovi. Sobna klima. Izbor unutrašnjih projektnih uslova. Proračun gubitaka toplote. Sistemi centralnog grejanja. Podela sistema. Proračun i izbor grejnih tela. Proračun cevne mreže. Kotlarnice i toplotne podstanice:vrste,toplotne šeme, proračun i izbor opreme. Regulacija sistema centralnog grejanja. Sistemi ventilacije. Podela sistema. Ventilaciona komora.Vazdušni kanali. Proračun i izbor opreme ventilacionih postrojenja. Sistemi klimatizacije. Podela sistema. Klima postrojenja i klima oprema. Proračun dobitaka toplote. Termički proračun procesa pripreme vazduha za letnji i zimski režim klimatizacije. Proračun i izbor opreme klima postrojenja. Regulacija sistema klimatizacije.
Predavanja, auditorne, računarske i laboratorijske vežbe, konsultacije, stručni obilasci instalacija i postrojenja. Predavanja su zadužena za teoretski deo gradiva i praćena su primerima projektovanih ili izvedenih rešenja u praksi. Vežbe prate predavanja i na njima se auditorno, računarski i laboratorijski obrađuju primeri i zadaci iz delova gradiva, prethodno izloženih i objašnjenih na predavanjima. Konsultacije se takođe održavaju kod vođenja izrade projekata i diplomskih radova. Za sticanje potpunijeg znanja iz predmetnog gradiva, obilaze se karakteristične instalacije i postrojenja. Takođe, posete međunarodnim konferencijama i sajmovima i aktivna saradnja sa domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama KGH, ASHRAE, REHVA... Softverski paketi koji se koriste su: DesignBuilder, IES-VE , EnergyPlus, SketchUp sa dodatkom OpenStudio, IntergaCAD, Tsol.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Todorović, B.Projektovanje postrojenja za centralno grejanje2009Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Todorović, B.Klimatizacija1998SMEITS, BeogradSrpski jezik
Todorović, B., Milinković - Đapa, M.Razvod vazduha u klimatizacionim sistemima2010SMEITS, BeogradSrpski jezik
Zrnić, S., Ćulum, Ž.Grejanje i klimatizacija1995Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Đorđević, A.Projektovanje klima instalacija1967Tehnička knjiga, BeogradSrpski jezik
Reknagel, H.Grejanje i klimatizacija1987Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
R. Howell, W. Coad, H. SauerPrinciples of Heating, Ventilating and Air Conditioning, 6th ed.2009ASHRAE, Atlanta, USAEngleski
Spitler, J.D.Load Calculation Applications Manual : SI Edition2010ASHRAE, AtlantaEngleski
Bez autoraASHRAE Handbook-HVAC Applications2011ASHRAE, Atlanta, USAEngleski
Bez autoraASHRAE Handbook-Refrigeration2010ASHRAE, Atlanta, USAEngleski
Bez autoraASHRAE Handbook-Fundamentals2009ASHRAE, Atlanta, USAEngleski
Bez autoraASHRAE Handbook—HVAC Systems and Equipment2008ASHRAE, Atlanta, USAEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada15.00
Testdada15.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Anđelković dr Aleksandar
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Doder dr Đorđije
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Pilić dr Vladimir
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Solaković Mina
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Doder dr Đorđije
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pilić dr Vladimir
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Solaković Mina
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe