Predmet: Osnove upravljanja projektima (17 - IM1028)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je da studentima pruži praktično znanje o upravljanju projektima, omogući savladavanje metodologija upravljanja projektima kroz sve faze realizacije projekata i sticanje potrebnih kompetencija za primenu datih znanja na konkretnim primerima.
Studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima i principima upravljanja projektima. Kroz dobijena teorijska znanja, rešene primere i samostalno izrađen seminarski rad, studenti će biti obučeni da u budućoj praksi primenjuju znanja u oblasti upravljanja projektima po svetski prihvaćenoj metodologiji.
Osnove upravljanja projektima: principi upravljanja projektima, životni ciklus projekta, organizacija projekta, faze u realizaciji projekta, uloge na projektu, potreba za timskim radom. Iniciranje projekta: opis projekta, analiza izvodljivosti projekta, koncept projekta, donošenje odluke o projektu. Planiranje projekta: planiranje obima projekta (poslova na projektu), planiranje izvršilaca, terminiranje projekta, planiranje troškova, procena rizika. Izvršenje projekta: operativno upravljanje izvršenjem, administriranje projekta. Kontrolisanje projekta: pojam i predmet kontrolisanja, prikupljanje informacija, analiza informacija, sprovođenje korektivnih mera. Zaključenje projekta. Računarska podrška menadžmentu projekata: osnove računarske podrške upravljanju projektima, MS Project.
Na predavanjima će se studentima pružiti teorijske osnove iz upravljanja projektima, potkrepljene konkretnim primerima po tematskim jedinicama navedenim u sadržaju predmeta. Na vežbama će se studentima prezentovati primeri izvedenih projekata, a samostalno će, po timovima, izabrati sospstveni projekat i sprovesti sve aktivnosti upravljanja projektom po metodologiji opisanoj na predavanjima. Pri radu će koristiti računarski alat (MS Project), za koji će se prethodno obučiti.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraVodič kroz korpus znanja za upravljanje projektima: (PMBOK Vodič) - četvrto izdanje2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Radaković, N., Morača, S.Osnove upravljanja projektima - Elektronska skripta2018Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Maylor, H.Project Management2010Prentice HallEngleski
Kerzner, H.Project Management, Case studies, second edition2006John Wiley and Sons, Inc.Engleski
Horine, G.Project Management Absolute Beginners Guide (4th Edition)2017Que PublishingEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada40.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Morača dr Slobodan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Graić Igor
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Fajsi Angela
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe