Predmet: Akustika i audio-tehnika (17 - EOS332)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.10.2008..

Opisati fizičke karakteristike zvuka i način njegove percepcije. Objasniti kako na prenos i percepciju zvuka utiču zatvoreni prostori. Detaljnije predstaviti uređaje za snimanje i reprodukciju audio signala. Objasniti kako se ocenjuje akustički kvalitet profesionalnih prostora i sistema za snimanje i reprodukciju zvuka. Naučiti principe ozvučavanja otvorenih i zatvorenih prostora.
Studenti će naučiti kako čovek čuje i kako zvuk utiče na čoveka, kako se zvuk snima, prenosi i reprodukuje. Razumeće razlike u ponašanju zvuka u otvorenom i zatvorenom prostoru i umeće da projektuju ozvučenje. Umeće da ocene akustički ambijent (u pogledu razumljivosti govora, kvaliteta muzike), da izaberu i postave audio-tehniku za snimanje govora, muzike i ambijentalnog zvuka.
(1) Fizičke karakteristike zvuka: brzina zvuka, frekvencija i talasna dužina, spektar zvuka. Izvori zvuka, akustička snaga, usmerenost izvora, intenzitet i nivo zvuka. (2) Efekti pri prostiranju zvučnih talasa: refleksija i apsorpcija, difuzija, zakretanje i prelamanje zvučnih talasa, stojeći talasi, Doplerov efekat. (3) Percepcija zvuka: čujno područje, nivo zvučnog pritiska (dB i foni), izofonske linije. Subjektivni osećaj jačine, visine tona i boje zvuka. Anatomija čula sluha. Binauralna lokalizacija i efekat maskiranja. (4) Audio signali: govor, muzika i buka. Digitalizacija audio signala, formati zapisa audio-signala. (5) Akustika prostorija: direktni i reverberantni zvuk, apsorpcija i reverberacija. Akustika režijskih i studijskih prostora, konferencijskih sala, koncertnih dvorana. (6) Elektro-akustički pretvarači: mikrofoni, zvučnici i slušalice (vrste, karakteristike, principi rada). (7) Audio-miksete (audio-vizuelne kontrole, mešanje, filtri, regulacija nivoa, dinamike i reverberacije, eho, panorama, audio monitoring i montaža zvuka, digitalni audio efekti). (8) Snimanje govornog i muzičkog programa, zvuk za film i video. Sistemi stereo i okružujuće reprodukcije. Višekanalno snimanje i reprodukcija zvuka (5.1, 7.1,...). Miks, remiks, mastering. (9) Ozvučenje: principi projektovanja i postavljanja ozvučenja u otvorenom i zatvorenom prostoru (sistemi zvučnika, postavke zvučnika i mikrofona, mikrofonija, audio monitoring).
Predavanja se izvode uz PowerPoint prezentacije s brojnim audio i video prilozima i animacijama. Prvi deo kursa praćen je auditornim vežbama, a drugi deo vežbama u Laboratoriji za akustiku i govorne tehnologije na FTN. Organizovana je poseta a po dogovoru i praksa u Radio Novom Sadu i Studiju Berar, gde se studenti praktično upoznaju sa audio tehnikom, muzičkim i govornim studijima, gluvom sobom i dramskim kompleksom, kao i sa opremom za ozvučenja. Predispitne obaveze su seminarski rad i 3 od 4 testa - uslov za izlazak na ispit je 25 od 50 bodova. Seminarski radovi se rade samostalno, a najbolji iz pojedinih tema se prezentuju i donose dodatne bodove. Kroz kolokvijum na polovini semestra može se položiti prvi deo ispita. Samostalni deo rada studenta podržan je preko web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala - www.telekom.ftn.uns.ac.rs.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mijić, M.Audio sistemi2011Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Vlado DelićAudio-izdanje udžbenika i prezentacija u okviru CABUNS-a2018Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Dragan Drinčić, Petar PravicaAkustika – Zbirka rešenih zadataka2011VŠER, BeogradSrpski jezik
Dragan Drinčić, Petar Pravica, Dragan NovkovićOsnovi akustike2018VŠERSS, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdane10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumnene20.00
Prezentacijadane10.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ninković Vukan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Računarske vežbe