Predmet: Tehnike štampe (17 - F303)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Sticanje znanja, kompetencija i akademskih veština iz oblasti tehnika štampe, kao faze grafičke proizvodnje u kojoj se procesom štampe dobija otisak na različitim podlogama. Razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama u domenu tehnika štampe. Namera nastavnika je da kroz ovaj kurs student: nauči osnovne pojmove i definicije iz domena tehnika štampe, razume upotrebu tih pojmova u kontekstu učenja, problem postavi i reši, razvije sposobnost prepoznavanja problema u domenu tehnika štampe u smislu identifikacije, formulacije i mogućeg rešavanja kao i da upozna osnovne principe inženjerskog rasuđivanja i donošenja odluka.
Nakon uspešno završenog kursa student je obučen da reši konkretne probleme iz domena tehnika štampe. Ovladavanje metodama, postupcima i procesima prilikom dobijanja otisaka i ispitivanja njihovih osobina i kvaliteta uz primenu naučnih metoda. Sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u domenu tehnika štampe. Nakon ovog kursa student je sposoban da: poveže stečeno znanje sa kursevima koji slede kao i da ga primeni u inženjerskim disciplinama koje u svoj alat uključuju tehnike štampe, komunicira sa drugim inženjerima i radi u timu, kreativno razmišlja, demonstrira razumevanje i veštinu kao i da stečeno znanje upotrebi za dizajn novih rešenja inženjerskih problema, ali i da samostalno nastavi učenje vezano za nova dostignuća u oblasti tehnike štampe.
Ofset štampa: Tabačna i rotaciona ofset štampa, Štamparski agregat - jedinica za otiskivanje, vlaženje i obojenje u ofset štampi, Standardizacija i kontrola ofset štampe, uređaji i on– line sistemi za kontrolu, Problemi u tabačnoj ofset štampi; Digitalna štampa: Elektrofotografija, Ink Džet, Magnetografija, Jonografija, Termografija, Fotografija, x grafija, Elkografija, Toner jet tehnologija, Nanografija; Propusna štampa: Sito štampa; Duboka štampa: Duboka tabačna i toraciona štampa, Bakro štampa, Tampon štampa; Visoka štampa: Podela visoke štampe, Flekso rotaciona i tabačna štampa; Specijalne tehnike štampe; Tehnike štampe na specijalne podloge; Savremeni mernokontrolni sistemi u tehnikama štampe.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno u vidu predavanja, računarskih i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen primerima i simulacijom rešenja radi lakšeg razumevanja predmetne materije. Materijali sa predavanja su dostupni studentima u .pdf formatu. Računarske vežbe prate predavanja i predstavljaju upotrebu softverskog alata za pripremu teksta za štampu, dok su laboratorijske vežbe organizovane na način da se praktično, na raspoloživoj laboratorijskoj opremi, primenjuju stečena teorijska znanja iz oblasti štampe. Predviđena je izrada seminarskog rada čija odbrana predstavlja jednu od predispitnih obaveza. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kipphan, H.Handbook of Print Media : Technologies and Production Methods2001Springer-Verlag, HeidelbergEngleski
Teschner, H.Druck & Medien Technik2003Fach Schriften Verlag, FellbachNemački
Adams, J.M., Dolin, P.A.Printing Technology2002Delmar Thomson LearningEngleski
Wilson, D.G.Lithography Primer1997GATF Press, PitsburghEngleski
Faiola, A.Typography Primer2000GATF Press, PittsburghEngleski
Novaković, D., Pavlović, Ž., Kašiković, N.Tehnike štampe, praktikum za vežbe2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Novaković, D., Kašiković, N.Digitalna štampa2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Novaković, D., Kašiković, N.Propusna štampa2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Izdebska, J., Sabu, T.Printing on polymers2016ElsevierEngleski
Hansson, R.Offset Printing - Controlled Process2012Optirep, BergenEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada2.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada3.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kašiković dr Nemanja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kašiković dr Nemanja
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milošević dr Rastko
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ristić Milena
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ilić Tamara
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Golubović Gala
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Maričić Katarina
Asistent

Računarske vežbe