Predmet: Sociologija rada (17 - IM1003)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastSociologija
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta Sociologija rada prvenstveno se odnosi na upoznavanje studenata sa društvenim aspektima rada u specifičnoj oblasti menadžmenta i uticajem društva na kompletne radne procese. Promene u sferi rada doprinele su i značajnim promenama u socijalnim odnosima, koji dalje utiču na radne procese. Neodvojivost rada i društvenih uslova, kao i društvenih zahteva vezanih za poslove, u velikoj meri određuju sve bitne karakteristike stila života savremenog čoveka. Razvoj novih poslova kao i načina obavljanja poslova, stvorilo je uslove za nove socijalne potrebe, ali i doprinelo povećanju značaja sagledavanja svih mogućih društvenih uticaja i njihovu povezanost sa ishodima rada.
Sticanje znanja o značaju rada i društvenim faktorima koji utiču na vrednost rada, znanja o teorijskim shvatanjima organizacije rada i savremenim modelima organizacije, znanja o formalnoj i neformalnoj strukturi organizacije rada, znanja o faktorima koji utiču na uspešnost organizacije, znanja o teorijama motivacije i motivacionim modelima, znanja o oblicima sukoba, znanja o otuđenom radu i humanizaciji rada, znanja o uticaju tehnike i tehničke inteligencije na razvoj društva, znanja o globalnim promenama u savremenom društvu i faktorima promena.
Čovek i vrednost rada: podela i profesionalizacija rada, potrebe, interesi i vrednosti kao pokretači ljudskog rada. Teorijska shvatanja organizacije rada: naučno upravljanje, teorija međuljudskih odnosa, teorija birokratske organizacije, situaciona teorija, bihejvioristička teorija. Savremeni modeli organizacije: jednostavni, birokratski, multidivizioni, profesionalni, japanski model, ad hoch kratija. Struktura organizacije: formalna horizontalna i vertikalna struktura, autoritet i odgovornost u organizaciji, prijateljske i interesne grupe. Faktori razvoja organizacije: uspešnost organizacije, uticaj nacionalnih kultura, tehnologije i organizacione kulture na uspešnost. Motivacija rada: teorije motivacije i motivacioni modeli, radni moral i produktivnost, ljudski resursi. Otuđenje u radu i dokolica: otuđenje u radu, otuđenje i tehnologija, otuđenje u dokolici. Sukobi u organizaciji: socijalni, organizacioni i lični sukobi, sindikati i moć radnika, štrajkovi, industrijaska sabotaža, kriminal belih kragni i korporacijski kriminal. Humanizacija rada: radne grupe, timski rad, oblici kolektivnog pregovaranja i industrijska demokratija. Promene u radu u modernom dobu: ekonomija znanja, politika zapošljavanja, nezaposlenost, nesigurnost radnog mesta, kraj posla za ceo život. Globalne promene i faktori promena: klasna struktura modernog društva i kanali pokretljivosti, globalizacija i ekonomske nejednakosti, uticaj tehnike, kulture, politike i ekonomije na razvoj društva.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, učešća studenta u diskusijama o izloženim problemima, kao i izrade seminarskih radova, izlaganja seminiraskih radova na vežbama i diskusije studenata o problemima seminarskog rada. Interaktivnim pristupom studenti doprinose kvalitetu nastavnog procesa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radivojević, R.Sociologija rada2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Entony GidensSociologija2007Ekonomski fakultet, BeogradSrpski jezik
Rudi VoltiAn Introduction to the Sociology of Work and Occupations2007Sage PublicationsEngleski
Clifton D. Bryant, Dennis L. Peck21st Century Sociology: A Reference Handbook2007Sage PublicationsEngleski
Ana NešićSociologija rada (u pripremi)2020Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nešić Tomašević dr Ana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nešić Tomašević dr Ana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe