Predmet: Osnove računarstva i programiranja (17 - BMI95)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.11.2012..

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, elementima i strukturom računarskih programa, i osnovnim algoritmima za obradu podataka.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte računarskih programa i piše programe koji vrše interakciju sa korisnikom; rukuje različitim tipovima podataka u računarskom programu; koristi osnovne strukturne elemente programa: sekvence, selekcije i iteracije; koristi potprograme i vrši dekompoziciju složenijih programa; poznaje elemente procesa razvoja programa; poznaje elemente analize algoritama.
Pojam računarskog programa: uloga hardvera i softvera u računarskom sistemu; principi rada modernog računara; oblik i svrha programskih jezika; karakteristike programskog jezika Python; elementi Python programa. Rukovanje brojevima: pojam tipova podataka; numerički tipovi podataka; reprezentacija brojeva u računaru; akumulatorske promenljive; korišćenje matematičkih funkcija. Rukovanje stringovima: pojam stringa i njegova računarska reprezentacija; operacije nad stringovima; formatiranje stringova. Grananje u programu: pojam grananja u programu; jednostruko, dvostruko i višestruko grananje; obrada izuzetaka. Petlje i logički izrazi: pojam petlje; konačna i beskonačna petlja; interaktivna i sentinel petlja; ugnježdene petlje; Bulova algebra i Bulovi izrazi. Potprogrami: dekompozicija programa; pozivanje potprograma; prenos parametara i rezultata; kolekcije potprograma; pojam i primena rekurzije. Kolekcije podataka: pojam niza; operacije nad nizovima; višedimenzionalni nizovi; pojam rečnika; operacije nad rečnikom. Razvoj programa: reprezentacija realnog sistema u računarskom programu; top-down i spiralne tehnike razvoja programa; testiranje programa. Analiza algoritama: osnovne za analizu efikasnosti algoritama; pojam pretraživanja, linearna i binarna pretraga; pojam i algoritmi sortiranja.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa računarskih vežbi i završnog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
John M. ZellePython Programming: An Introduction to Computer Science, 2nd edition2010Franklin, Beedle & Associates Inc.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Segedinac Milan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nemeš Nikola
Asistent

Računarske vežbe