Predmet: Projektovanje softvera (17 - RI45)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2017..

Osposobljavanje studenata za efikasnu i efektivnu konstrukciju softvera. Ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za dizajn arhitekture, implementaciju i testiranje složenih softverskih sistema.Standardizacija procesa implementacije, testiranja, verifikacije i validacije softvera. Korišćenje alata za praćenje nedostataka u softveru. Dokumentovanje složenih softverskih proizvoda. Prezentacija karakteristika softvera.
Po završetku predmeta studenti su osposobljeni za konstrukciju složenih softverskih sistema zasnovanu na standardizaciji procesa implementacije, testiranja, verifikacije i validacije softvera i korišćenje raspoloživih alata za praćenje konfiguracije softvera i nedostataka u softveru. Pored toga studenti su osposobljeni za kvalitetno dokumentovanje i prezentaciju karakteristika složenih softverskih proizvoda.
Modelom vođeni razvoj softvera. Aspekti dizajniranja softverskih sistema: konceptualni i tehnički dizajn, dekompozicija i modularnost, arhitektura softvera "stilovi i strategije. Aspekti konstrukcije softverskih sistema: organizacija i struktura softvera, elementi programskog rešenja, standardi konstrukcije i implementacija funkcionalnosti. Dizajn korisničkog interfejsa. Postupak konstrukcije softvera: metode i tehnike konstrukcije, timski rad i timski razvoj softvera, X-treem programiranje, standardi i kvalitet koda, testiranje softvera, softverske inspekcije, integracija softvera, verifikacija i validacija. Osnovi kontrole kvaliteta softvera. Osnovi praćenja nedostataka i konfiguracije softvera.
Uz oslonac na specifikaciju podacima upravljanog sistema, studenti u timskom radu, ovladavaju praktičnom primenom znanja vezanih za konstrukciju kompleksnih softverskih sistema. U prvom delu realizaije semestralnog projekta studenti formulišu meta-model generičkog informacionog resursa i implementiraju prototip rukovaoca informacionim resursima koji je opisan fomalizmima meta-modela. Drugi deo projekta podrazumeva konceptualno, logičko i fizičko modelovanje skladišta podataka i upotrebu modela kao podloge za generisanje elementarnih operacija nad univerzalnim skladištem (dodavanje, izmena, brisanje, pretraga). Izbor realnog sistema koji služi kao osnov izrade modela skladišta podataka bira se iz bazena od 30 (trideset) malih poslovnih sistema.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Branko PerišićProjektovanje softvera2007Elektronsko izdanje-PDF,PPTSrpski jezik
Pierre Bourque, Richard E. (Dick) FairleyGuide to the Software Engineering Body of Knowledge Version 3.0 SWEBOK V.3.02014IEEE Computer Society - elektronsko izdanjeEngleski
Matthew Robinson, Pavel VorobievSwing, Second Edition2003Elektronsko izdanje-PDFEngleski
John ZukowskiMajstor za javu, Java J2SE 1.42002Kompjuterska biblioteka ČačakSrpski jezik
Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson i John VlissidesGotova rešenja Elementi objektno orijentisanog softvera2002CET BeogradSrpski jezik
P.Clements et al Documenting Software Architectures: Views and Beyond, 2nd ed.2010Pearson Education,Engleski
L. Bass, P. Clements, and R. Kazman Software Architecture in Practice, 3rd ed.2013Addison-Wesley ProfessionalEngleski
Ian GortonEssential Software Architecture 2nd ed.2011Springer - elektronsko izdanjeEngleski
L. A. MaciaszekRequirements Analysis and System Design Developing Information Systems with UML2001Addisom WesleyEngleski
Steve McConnellCode Complete A Practical Handbook of software construction2005Microsoft PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Praćenje aktivnosti pri realizaciji projekatadada10.00
Predmetni projekatdada40.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Segedinac Milan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Luburić Nikola
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Milosavljević dr Gordana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marković dr Marko
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ranković Tamara
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Matković Jelena
Asistent

Računarske vežbe