O studijskom programu


30.05.2014. - 13:06 
Studijski program specijalističkih strukovnih studija INŽENjERSKI MENADžMENT – MBA (u daljem tekstu: MBA studija) predstavlja nastavak studijskog programa osnovnih akademskih ili osnovnih strukovnih studija za oblast Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Studije su nastale kao rezultat istraživanja stanja i potreba okoline u kojoj Fakultet tehničkih nauka vrši svoju misiju već više od 50 godina. U rezultatu istraživanja ustanovljena je potreba za posebnim profilom stručnjaka u oblasti menadžmenta koji će popuniti prazninu srednjeg i višeg sloja menadžmenta u preduzećima. Na osnovama međunarodne saradnje sa institucijama koje ovu vrstu studija uspešno izvode više decenija, prve MBA studije organizovane su na Fakultetu tehničkih nauka 2003. godine.


MBA studije u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse koje se manifestuju kroz nedostatak stručnjaka koji imaju svoje mesto u profesionalnom okruženju zasnovanom na znanjima i veštinama koje se traže u savremenom upravljanju poslovnim procesima i razvoju poslovnih aktivnosti, ali i sa znanjima i veštinama koje se odnose na tehnologije proizvodno/uslužnih procesa, informaciono-komunikacione tehnologije, logističke procese, kao i sisteme evaluacije, postavljanja, održavanja i unapređenja procesa rada. Konkretno, ovaj program treba da omogući studentima da u okviru izbornih predmeta dodatno prodube svoja znanja koja se baziraju na razumevanju osnovnih principa iz različitih oblasti menadžmenta, ovladaju dopunskim stručnim znanjima za realizaciju savremenih složenih projektnih zadataka, steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u istraživački rad.


Studijski program MBA studija zasniva se na detaljnom izučavanju predmeta koji omogućuju unapređenje rada u privrednim organizacijama, bankama, organima lokalne državne uprave i javnim službama, kroz organizaciono-upravljačke, marketinško- komercijalne i menadžersko-upravljačke aspekte menadžmenta, proverene i primenjene u aktuelnoj domaćoj i svetskoj praksi. MBA studije zasnovane su na prilazima koji su razvijani i koji se razvijaju u okviru projekata interdisciplinarne inženjersko-menadžerske strukture. Procesi rada predstavljaju osnovu razvoja programa unapređenja konkurentnosti u oblastima koje pokrivaju studije.

   Smer: Liderstvo i upravljanje projektima
   Smer: Preduzetna inteligencija i upravljanje projektima
   Smer: EU integracije
   Smer: Menadžment ljudskih resursa
   Smer: Elektronsko poslovanje
   Smer: Investicioni menadžment
   Smer: Kontroling
   Smer: Interna revizija