Predmet: Modelovanje poslovnih procesa (17 - IM1112)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim znanjima za primenu metoda i tehnika modelovanja poslovnih procesa na svim nivoima arhitekture poslovnih procesa preduzeća, za primenu metoda modelovanja postupaka i pravila potrebnih za donošenje i izvršavanje poslovnih odluka u preduzeću i za primenu metoda automatskog otkrivanja poslovnih procesa. Cilj predmeta je da studenti ovladaju metodama za određivanje kvaliteta modela poslovnog procesa i da steknu znanja i kompetencije za analizu poslovnog procesa na osnovu kreiranog modela.
Studenti će biti osposobljeni da primene metode identifikacije poslovnih procesa na sva tri nivoa arhitekture poslovnih procesa preduzeća, da kreiraju modele poslovnih procesa upotrebom modernih metoda i tehnika modelovanja koje predstavljaju standard u ovoj oblasti i imaju široku poslovnu primenu, da primene metode za modelovanje postupaka i pravila potrebnih za donošenje i izvršavanje poslovnih odluka u preduzeću i da primene metode i moderne softverske alate za analizu podataka radi automatskog kreiranja procesnih modela. Studenti će steći kompetencije za primenu metoda validacije i verifikacije modela poslovnog procesa i za primenu metoda i softverskih alata koji omogućuju simulaciju i analizu poslovnih procesa radi boljeg upravljanja poslovnim sistemom.
Uvod u modelovanje poslovnih sistema i poslovnih procesa; Arhitektura poslovnih procesa preduzeća; Modelovanje poslovnih procesa primenom BPMN jezika modelovanja (osnovni i složeni koncepti modelovanja); Modelovanje poslovnih procesa koji nemaju standardni tok izvršavanja aktivnosti upotrebom CMMN jezika modelovanja; Modelovanje postupaka i pravila potrebnih za donošenje i izvršavanje poslovnih odluka u preduzeću primenom DMN jezika modelovanja; Modelovanje poslovnih procesa metodom automatskog otkrivanja poslovnih procesa; Određivanje kvaliteta modela poslovnih procesa primenom metoda validacije i verifikacije; Simulacija poslovnih procesa i analiza rezultata.
Predavanja su auditorna i obuhvataju praktične primere i studije slučajeva za prikaz primene metoda modelovanja poslovnih procesa u realnim poslovnim sistemima. Vežbe se održavaju u računarskoj laboratoriji. U okviru vežbi podstiče se rad u grupama, upotrebom softverskih alata primenjuju se metode modelovanja poslovnih procesa, metode modelovanja postupaka i pravila potrebnih za donošenje i izvršavanje poslovnih odluka, metode automatskog otkrivanja poslovnih procesa, metode određivanja kvaliteta modela poslovnih procesa i metode simulacije i analize poslovnih procesa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Tešić, Z., i dr.Organizacija i upravljanje poslovnim procesima2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Dumas, M. et al.Fundamentals of Business Process Management2018Springer, HeidelbergEngleski
Diogo R. FereiraA Primer on Process Mining - Practical Skills with Python and Graphviz2017SpringerEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Testdada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stevanov dr Branislav
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vidović Daria
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stevanov dr Branislav
Vanredni profesor

Računarske vežbe