Predmet: Upravljanje investicijama (12 - IM1102)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Izučava se u cilju sticanja opštih znanja i specifičnih veština za razumevanja značaja, suštine i postupaka investiranja u preduzeću te za rad na planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli investicionih projekata.
Studenti stiču opšta znanja i specifične veštine na osnovu kojih postaju kompetentni za izradu studija izvodljivosti, biznis planova i drugih oblika investicionih projekata.
Promene u razvoju sveta; Promene u razvoju društva; Promene u području planiranja i investicija; Idejni projekat praktične investicije; Raspoloživi kapaciteti tržišta, materijala, tehnologija, organizacije i ljudskih resursa; Karakteristike lokacije; Razvoj tehničko-tehnoloških varijanti i studija izvodljivosti; Ekonomsko-finansijske varijante; Izbor varijante; Glavni, detaljan projekat izabrane varijante; Upravljanje projektom praktične investicije.
Nastava na predmetu obuhvata: Predavanja sa analizom praktičnih primera investicionih projekata; auditorne vežbe u okviru kojih se u vidu primera razrađuju metode i tehnike i izradu seminarskog rada koji predstavlja samostalan rad studenta - obradu praktičnog slučaja investicionog projekta. Seminarski rad se radi na vežbama i u vannastavnom vremenu, a njegova ocena je ravnopravna oceni praktičnog dela ispita - zadataka (vredi isti broj bodova i studenti koji urade i odbrane seminarski rad nisu u obavezi da na završnom ispitu polažu praktičan deo ispita - zadatke.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Marić BranislavUpravljanje investicijama2004Fakultet za preduzetni menadžment, Novi SadSrpski jezik
Jovanović PetarUpravljanje investicijama2000Grafoslog, BeogradSrpski jezik
Krstić JovanBiznis plan - priručnik2003Prometej Novi sadSrpski jezik
Mijatović StevoUpravljanje privrednim investicijama2001Ekonomski fakultet Srpsko SarajevoSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marić dr Branislav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Demko-Rihter dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bojanić dr Ranko
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Demko-Rihter dr Jelena
Vanredni profesor

Auditorne vežbe