Predmet: Biomehanika kardiovaskularnog sistema (12 - M45991)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika kontinuuma
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Namera nastavnika je da kroz ovaj kurs student:- razume kako metodi mehanike mogu primenivati u analizi problema biosistema koji su kompleksnijii u principu slabije definisani od tehničkih koje uglavnom eine jednostavne geometrijske forme),- razume kako se mehaničke funkcije povezuju sadrugim funkcijama (biološkim, hemijskim, elektro, neurološkim) u ljudskom telu,- razume kako starenje, bolest i trauma utiču na promene mehaničkih funkcija, - analizira konkretne mehanieke modele struktura kardiovaskularnog sistema
Posle ovog kursa student treba da je sposoban da:- poveže znanje stečeno u inženjerskim kursevima mehanike sa analizom biomehaničkih sistema,- primeni stečeno znanje u analizi kretanja konkretnih biomehaničkih sistema, tj. da identifikuje, formuliše (idealizuje praktične probleme upotrebom odgovarajuaeg matematičkog modela) i reši problem iz oblasti koju pokriva sadržaj koji sledi,- komunicira i radi u multidisciplinarnom timu-samostalno vežba, marljivo radi i kreativno razmišlja. - demonstrira razumevanje i veštinu kao i da naueeno upotrebi za dizajn novih rešenja bio-inženjerskih problema.- uopštava konkretne mehaničke modele i simulira normalna i patološka stanja za različite vrednosti parametara u modelu.
Struktura kardiovaskularnog sistema. Osnove biologije ćelije i ponašanja mekih tkiva. Biotransportni procesi. Normalni arterijski zid. Struktura i funkcija. Konstitutivne jednačine eksperimentalne metode merenja deformacija. Analiza napona. Vaskularni poremećaji: hipertenzija, intrakranijalne aneurizme, ateroskleroza, aortne aneurizme. Vaskularna adaptacija. Normalno i ostarelo srce. Struktura i funkcije. Osvrt na strukturu i funkciju krvi, pluća, bubrega i jetre. Osvrt na numeričke metode biomehanike kontinuuma.
Predavanja, auditorne vežbe, računske vežbe. Domaai zadaci, kao metod provere razumevanja uvedenih pojmova i upotrebe uvedenih metoda semogu raditi i u grupi. Praktični deo ispita - dva zadatka studenti rade samostalno. Međutim, studenti koji redovno rade domaće zadatke imaju mogućnost da praktični deo - zadatke, zamene seminarskim radom koji se bavi primenom stečenih znanja u analizi kretanja konkretnih sistema. Pri tome se sa svakom grupom održavaju individualne konsultacije. Tokom izrade seminarskog rada studenti proširuju svoje znanje mehanike, matematičke analize, postaju veštiji u primeni kompjuterskih metoda, i upotrebi stranog jezika koji koriste. Ispit se završava usmenim delom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J.D. HumphreyCardiovascular solid mechanics, cells tissues, and organs1999Springer, New YorkEngleski
N. Ayache (ed.)Computational models for the human body2001Elsevier, AmsterdamEngleski
K. A. Athanasiou, R.M. NatoliIntroduction to continuum biomechanics1999Morgan & ClaypoolEngleski
C. KleinstreuerBiofluid Dynamics2003Taylor & Francis, Boca RatonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Okuka Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe