Predmet: Grafički dizajn (17 - F401)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastGrafički dizajn
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Predmet je koncipiran u okviru savremenog diskursa grafičkog dizajna, što podrazumeva da pored izučavanja i praktičnog oblikovanja forme, istražuje i njene mogućnosti u okviru konteksta. S toga je, kao krajnji cilj projektovano, da nakon položenog ispita iz ovog predmeta student bude sposoban da implementira prikupljeno znanje iz različitih disciplina, te da uz korišćenje adekvatnih simbola i sadržaja, i smeštanjem istih u odgovarajući kontekst, obezbedi pristupačnu i efektivnu komunikaciju prema primaocu tj. krajnjem korisniku.
U programu edukacije grafičkog dizajnera uključeni su relevantni aspekti iz različitih disciplina, budući da elemenat kontekstualnosti u savremenom shvatanju grafičkog dizajna, uključuje aspekte disciplina: semiotike, sociologije, politike, ponajviše primenjene psihologije. Uočavanjem i razvijanjem veza između grafičkog dizajna i šireg konteksta humanističkih—društvenih nauka, studenti imaju priliku da iskuse stvaran potencijal polja delovanja i stečena znanja nadalje kvalitetno iskoriste u struci, samostalnom radu i daljem obrazovanju.
Predmet Grafički dizajn sadrži teorijski i praktičan deo. Predavanja u okviru teorijskog dela predmeta obuhvataju sledeće tematske celine: Kultura dizajna – dizajn i proizvodnja, Grafički dizajn pojam i predmet – savremeni diskurs, Propaganda – metode i tehnike propagande, Poruke u sistemu tržišne komunikacije – oglašavanje, Izbor efikasne propagandne teme, Nagoni i apeli u oglašavanju, Registri i nivoi u porukama grafičke komunikacije – verbalni registar poruke, Registri i nivoi u porukama grafičke komunikacije – vizuelni registar poruke, Društvena semiotika: reprezentativno značenje, interaktivno značenje, kompoziciono značenje, Nastanak nove profesije grafički dizajn: umetnička štampa, umetnosti i zanati, art nuvo–jugenstil–secesija, moderni umetnički plakat, informativni funkcionalizam. Grafički dizajn društveno-umetničkih avangardi i modernizma: futurizam, dada, konstruktivizam, de stijl, bauhaus, internacionalni stil, Dizajn magazina i revija, Modernizam u oblikovanju magazina – art direkcije, Tipografski stilovi potkulture: pop, psihodelija, pank, Grafički dizajn otpora i aktivizma: poljska škola plakata, grapus, Postmodernizam u grafičkom dizajnu, Savremeni stilovi grafičkog dizajna: zombi modernizam, modernizam 2.0, multi stil. U okviru praktičnog dela predmeta, kroz vežbe i grafičke radove obuhvaćene su sledeće tematske celine: Dizajn vizuelnog identiteta propagandne akcije, Dizajn i prelom magazina i revija.
Predavanja na kursu se izvode uz slajd prezentacije s brojnim audio i video prilozima. Na računarskim vežbama studenti nastavu prate putem projektovanih prezentacija. Na računarskim vežbama studenti se obučavaju za rad u savremenim grafičkim aplikacijiama za vektorsko crtanje, obradu slike i oblikovanje sloga. Grafičke radove studenti realizuju uz redovne konsultacije sa predmetnim nastavnikom i asistentima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nedeljković, M.Marketinški priručnik2001Dnevnik novine i časopisi, Novi SadSrpski jezik
Fruht, M., Rakić, M.Grafički dizajn : Kreacija za tržište2004Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, BeogradSrpski jezik
Nedeljković, S., Nedeljković, M.Grafičko oblikovanje i pismo2006Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradSrpski jezik
Hembree, R.Kompletan grafički dizajn2008Don Vas, BeogradSrpski jezik
Messaris, P.Visual Persuasion1997Sage Publications, Inc.Engleski
Van Leeuwen, Т; Jewitt, C.The Handbook of Visual Analysis2001Sage Publications, Ltd.Engleski
Kress, G., Leeuwen, T.Reading Images: The Gramar of Visual Design2006Teylor and Francis, RoutledgeEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Domaći zadatakdada10.00
Grafički raddada20.00
Grafički raddada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda20.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nedeljković dr Uroš
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Banjanin dr Bojan
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vasilić Petar
Asistent iz umetničkog polja

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vladušić dr Jelena
Docent iz polja umetnosti

Računarske vežbe