Predmet: Diskursi u arhitekturi (17 - A903)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 28.11.2018..

Cilj predmeta je da uputi studente u osnove kreiranja sopstvenog naučnog istraživačkog diskursa u skladu sa aktuelnim razvojem arhitekture kao discipline, kroz razmatranje, razumevanje, analizu i primenu segmenata intedisciplinarnih i transdisciplinarnih upliva korelirajućih disciplina. Kroz samostalni rad u okviru predmeta, studenti će razviti sposobnost da sagledaju širok spektar uticaja postojećih dominantnih diskursa na sopstvena istraživanja, te da fenomene kojima se direktno bave u svom istraživačkom radu kontekstualizuju i razviju međudisciplinarni dijalog.
Tumačenje prostornih fenomena kroz razmevanje diskursa; Sposobnost prepoznavanja kvalitativnih informacija iz arhitekturi korelirajućih disciplina i diskursa, te reinterpretacija istih u okvirima sopstvenog samostalnog istraživanja. Razvoj sopstvenog kritičkog stava i sopstvenog diskursa u domenu interdisciplinarnih interpretacija.
Diskursi u arhitekturi i urbanizmu kao teorijsko-filozofske kategorije; Tumačenje prostornih fenomena izvan determinizma; Kontekstualnost u odnosu na najšire prostorne, društvene, ekonomske, tehnološke i političke aspekte; Interdisciplinarne interpretacije prostornih fenomena; Prepoznavanje i pozicioniranje određenog prostornog fenomena u drugim disciplinama; Selekcija i formiranje relevantnog interdisciplinarnog okvira za sagledavanje specifičnog fenomena; Reinterpretacije prostornih fenomena; Presečno polje arhitektonskog i umetničkog diskursa, te tumačenje prostornih intervencja kroz upotrebu novijih tehnologija.
Predavanja; radionice; konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Callinicos, AThe Resources of Critique2006Polity Press, CambridgeEngleski
De Landa, MA Thousand Years of Nonlinear History2000Swerve, New YorkEngleski
Leach, NRethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory1997Routledge, New YorkEngleski
Choi, S & K RichardsInterdisciplinary Discourse – Communicating Across Disciplines2017Palgrave MacmillanEngleski
Wooller K. (ed)20/20 Editorial Takes on Architectural Discourse2011Architectural Association PublicationsSrpski jezik
Gregotti V.Inside Architecture1996MIT Press Series in Contemporary Architectural DiscourseEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prezentacijadada10.00
Seminarski raddada20.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vračarić dr Milica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zeković dr Miljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stojaković dr Vesna
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tepavčević dr Bojan
Redovni profesor

Predavanja