Predmet: Propisi u oblasti saobraćaja (17 - S0214)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPlaniranje, regulisanje i bezbednost saobraćaja
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja o osnovama prava i pravnih normi, kao preduslov da se potpunije shvate one pravne norme kojima su regulisani međuljudski odnosi, stanja i ponašanja u saobraćaju. Izučavanje pravnih normi kao ograničavajućih faktora, koji utiču na ponašanje učesnika u saobraćaju. Primena nacionalnih i međunarodnih propisa u funkciji planiranja, organizacije, regulisanja i bezbednosti saobraćaja.
Sticanje znanja o saobraćajnim propisima sa kojima se saobraćajni inženjeri najčešće susreću na svojim radnim mestima, odnosno u organizacijama koje se bave javnim prevozom ili prevozom za sopstvene potrebe, organizacijama koje se bave održavanjem puteva, inspekcijskim službama, itd. Sagledavanje regulative kojom su uređeni opšti uslovi sa ciljem olakšavanja odvijanja međunarodnog saobraćaja.
Predmet izučavanja. Nacionalni i međunarodni izvori propisa u saobraćaju. Uslovi za obavljanje transporta. Propisi u oblasti saobraćaja (bezbednost saobraćaja, organizacija prevoza, prevoz opasnih materija). Prevozne isprave u unutrašnjem i međunarodnom transportu. Odgovornost u saobraćaju. Multilateralni i bilateralni međunarodni ugovori.
Predavanja i auditorne vežbe. U okviru predmeta predviđena je izrada seminarskog rada u kome će studenti analizirati praktičnu primenu propisa, kao i radionice na kojima će se razmatrati najznačajniji propisi u oblasti saobraćaja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Inić, M.Osnove saobraćajnog prava2001Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Savezni propisiZakon o bezbednosti saobraćaja na putevima2002Službeni listSrpski jezik
Naučno-stručni skupNaučno-stručni skup, Propisi u bezbednosti saobraćaja "Postojeće stanje i problemi primene"2003Viša škola unutrašnjih poslova, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda25.00
Usmeni deo ispitaneda25.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jovanović dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bačkalić dr Svetlana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Bačkalić dr Svetlana
Docent

Auditorne vežbe