Predmet: Pripreme prijave teme doktorskog umetničkog projekta (12 - SDD1)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Sticanje produbljenog i sveobuhvatnog uvida u oblast scenskog dizajna na bazi analize stručne literature - knjiga, monografija, kritičkih tekstova i članaka u referentnim časopisima, umetničkih radova prikazanih na referentnim izložbama, festivalima i drugim manifestacijama, radova na stručnim i naučnim konferencijama, dokumentaciji dostupnoj preko interneta i svim drugim raspoloživim izvorima. Osnovni cilj predmeta je definisanje relevantne teme umetničkog doktorskog projekta i uspostavljanje umetničkog diskursa u odnosu na definisanu temu.
Utvrđena uža oblast umetničkog doktorskog projekta, kao i definisana tema projekta, obrazložena i utemeljena teorijski, istraživački i stvaralački. Definisan obuhvat teorijskog i umetničkog istraživanja, metode istraživačkog i stvaralačkog postupka, kao i očekivani ishod rada predstavljen kroz predlog, obrazloženje i opis umetničkog projekta.
Definisanje šire i uže oblasti teme doktorskog umetničkog projekta. Utvrđivanje ključnih stvaralačkih i istraživačkih motiva, ciljeva i očekivanja. Pregled referentnih teorijskih oslonaca. Utvrđivanje teorijskih i umetničkih istraživačkih okvira. Utvrđivanje osnovnog umetničkog koncepta. Formiranje predloga rada na razvoju koncepta. Sagledavanje raspoloživih umetničkih izražajnih sredstava i tehnika. Sagledavanje produkcijskog okvira i plana, uključujući tehničke, operativne i finansijske aspekte projekta. Formiranje pregleda literature i referentnih umetničkih izvora na bazi dostupnih knjiga, monografija, kritičkih tekstova, članaka u referentnim časopisima, radova na konferencijama, dostupnoj dokumentaciji na web sajtovima i slično. Studija o doktorabilnosti predložene teme.
Samostalni istraživački rad pod mentorstvom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraSva raspoloživa literatura (knjige, monografije, doktorski i magistarski radovi iz oblasti, katalozi, periodika, elektronska izdanja, internet prezentacije...) obuhvaćena studijskim programom u celini.sve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada70.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dadić-Dinulović dr Tatjana
Redovni profesor iz polja umetnosti

Studijski istraživački rad