Predmet: Doktorski umetnički projekat - teorijsko istraživanje (12 - SDD2)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-umetnički
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB30
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Utvrđivanje, sagledavanje i predstavljanje teorijskog okvira i teorijske platforme za lični stvaralački postupak. Uspostavljanje, utemeljenje i argumentacija ličnog teorijskog stava kandidata. Izgradnja ličnog teorijskog diskursa u odnosu na temu doktorskog umetničkog projekta.
Teorijsko utemeljenje kandidata za pristupanje umetničkom istraživanju i realizaciji umetničkog doktorskog projekta. Sposobnost kandidata za diskurzivnu analizu umetničkih radova i umetnosti u celini. Sposobnost diskurzivnog sagledavanja sopstvenog doktorskog umetničkog projekta, kao i sopstvenog umetničkog pristupa i postupka.
Formira se pojedinačno u skladu sa konkretnim potrebama kandidata. Proučavanje i kritička analiza stručne literature i drugih izvora definisaneih u prijavi teme. Proširivanje i produbljivanje ranije stečenih znanja kandidata, kao i sticanje novih informacija i znanja, te izgradnja, provera i utvrđivanje novih ili izmenjenih teorijskih stavova. Izgradnja i razvoj sposobnosti kandidata za kompetentno teorijsko i kritičko mišljenje. Izgradnja sposobnosti kandidata da formuliše, obrazloži i odbrani sopstvene teorijske stavove i uverenja, kao i sposobnosti kandidata da svoje stavove konstruktivno analizira, proverava i preispituje. Utvrđivanje, izlaganje i odbrana teorijskih osnova doktorskog umetničkog projekta (kvalifikacioni ispit).
Samostalni istraživački rad pod mentorstvom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraLiteratura i izvori definisani u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta.sve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada70.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!