Predmet: Doktorski umetnički projekat - umetničko istraživanje (12 - SDD3)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB30
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Osposobljavanje kandidata za utemeljeno koncipiranje, razradu, produkciju i realizaciju kompleksnog umetničkog dela definisanog u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta.
Razvijen, artikulisan, obrazložen i dokumentovan projekat realizacije kompleksnog umetničkog dela definisanog u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta.
Artikulacija umetničkog koncepta. Artikulacija umetničkog teksta. Analiza i uporedno vrednovanje raspoloživih umetničkih sredstava izražavanja u odnosu na koncept i tekst rada. Razmatranje i provera potencijalne percepcije i recepcije rada. Razmatranje potencijalnih medija realizacije rada. Razmatranje odnosa prema širem prostorno-vremenskom kontekstu realizacije, percepcije i recepcije rada. Razmatranje produkcijskog okvira i produkcijskih sredstava. Razmatranje operativnog i finansijskog okvira, kao i raspoloživih potencijala za realizaciju rada. Utvrđivanje projekta realizacije umetničkog dela.
Samostalni istraživački rad pod mentorstvom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraLiteratura i izvori definisani u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta.sve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada70.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!