Predmet: Doktorski umetnički projekat - izrada i javno prikazivanje (12 - SDD4)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB20
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Zaključna provera osposobljenosti kandidata za utemeljeno koncipiranje, razradu, produkciju i realizaciju kompleksnog umetničkog dela definisanog u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta. Konačno utvrđivanja svih umetničkih, produkcijskih i tehničkih elemenata realizacije doktorskog umetničkog projekta.
Proveren, usvojen i odobren projekat detaljne razrade i realizacije kompleksnog umetničkog dela definisanog u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta, uključujući i sve umetničke, produkcijske i tehničke aspekte realizacije.
Mentorska i komisijska provera, usvajanje i verifikacija projekta detaljne razrade i realizacije kompleksnog umetničkog dela definisanog u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta, uključujući i sve umetničke, produkcijske i tehničke aspekte realizacije.
Samostalni istraživački rad pod mentorstvom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraLiteratura i izvori definisani u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta.sve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada70.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!