Predmet: Doktorski umetnički projekat - javna odbrana (12 - SDD5)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Osposobljavanje kandidata za samostalnu izradu, javno izvođenje, tekstualno obrazloženje, predstavljanje i javnu odbranu doktorskog umetničkog projekta.
Javno izvođenje kompleksnog samostalnog umetničkog dela iz oblasti scenskog dizajna kao i pisano obrazloženje dela, te javna obrana doktorskog umetničkog projekta pred komisijom.
Produkcija, javno izvođenje i odbrana doktorskog umetničkog projekta pred komisijom. Doktorski umetnički rad čini složeno samostalno umetničko delo, javno izvedeno ili prikazano, kao i tekstualno obrazloženje dela. Umetničko delo, kao osnovni element doktorskog umetničkog projekta, treba da bude kompleksno i samostalno, izvedeno javno (u pozorištu, koncertnoj dvorani, galeriji, muzeju, ambijentalnom prostoru i slično) kao jednomedijski ili višemedijski rad iz oblasti scenskog dizajna (predstava, performans, događaj, instalacija, prostorna postavka, sajt-spesifik projekat, izložba i slično) Tekstualno obrazloženje dela treba da sadrži prikaz teme, teorijskog istraživanja, umetničkog istraživanja, poetičkih osnova rada i opis stvaralačkog procesa, kao i postupka realizacije dela. Takođe, tekstualno obrazloženje treba da sadrži sve odgovarajuće grafičke priloge i dokumentaciju o izvođenju rada, kao i spiskove korišćene literature i drugih izvora, pregled referentnih umetničkih radova, indekse, te biografiju kandidata sa spiskom radova. Tekstualni deo rada po obimu i složenosti treba da odgovara naučnoj magistraturi.
Samostalni umetnički rad pod mentorstvom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraLiteratura i izvori definisani u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta.sve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana doktorske disertacijeneda30.00
Izrada doktorske disertacijeneda70.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!