Predmet: Osnovi logistike (17 - SO211)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastLogistika i intermodalni transport
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o: značaju logistike za privredni sistem države, strukturi i zadacima logističkog sistema i strukturi logističkih procesa kojima se ostvaruje prostorna i vremenska transformacija robnih tokova.
Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita, studenti će biti sposoban da: razgraniči strukturu logističkih sistema, definiše pripadnost, osnovne funkcije i zadatke pojedinih podsistema, identifikuje i opiše logističke procese, proceni osnovne performanse logističkih procesa.
Suštinske odrednice logistike – geneza i definicije logistike, zadaci, ciljevi i značaj logistike. Sistemski i procesni pristup u logistici. Logistički sistem. Logistički podsistemi: pakovanje, transport, pretovar, skladištenje, upravljanje zalihama, realizacija porudžbine, informacioni podsistem. Osnovni logistički pokazatelji: kvalitet logističke usluge, logistički troškovi. Savremeni koncepti u logistici: upravljanje lancima snabdevanja, logistički outsourcing, logistički provajderi, povratna logistika i zelena logistika, city logistika, logistički centri.
Predavanja, vežbe, konsultacije, debate. Provera znanja: pismeni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nikoličić, S., Stojanović, Đ., Maslarić, M.Osnovi logistike: principi, sistemi i procesi2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Georgijević M.Tehnička logistika2011Zadužbina Andrejević, BeogradSrpski jezik
Bloomberg, D., LeMay S., Hanna J.Logistics2002Pearson Education IncEngleski
Bloomberg David J., LeMay Stephen B., Hann, Joe BLogistika2006Mate d.o.o., ZagrebHrvatski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikoličić dr Svetlana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mirčetić Dejan
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Veličković Marko
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe