Predmet: Upravljanje rizicima i osiguranje (17 - IM1024)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Upoznavanje studenata sa osnovnim komponentama rizika. Sticanje osnovnih znanja o prirodnim hazardima i hazardima prouzrokovanim ljudskim aktivnostima. Savladavanje odgovarajućih aktivnosti koje je potrebno realizovati pre, tokom i nakon stihijskih događaja i nesrećnih slučajeva sa ciljem holističkog pristupa upravljanju rizicima. Takođe, tokom nastave studenti stiču znanja potrebna za određivanje nivoa rizika u proizvodnim i uslužnim delatnostima i potrebi, vrstama i načinima osiguranja kao proaktivne mere upravljanja rizikom.
Studenti će biti osposobljeni da razumeju fenomenologiju rizika, da identifikuju potencijalno štetne događaje koji mogu značajno da utiču na poslovanje i da održavaju rizik u granicama sklonosti ka riziku kako bi se ostvarili ciljevi poslovanja. Takođe, studenti će biti sposobni da doprinesu izgradnji otpornog i održivog poslovnog sistema primenom stečenih znanja i veština u domenu upravljanja rizicima. Student stiče kompetencije neophodne za prepoznavanje rizika i opasnosti koje prete imovini i ljudima, i projektovanje adekvatnih modela osiguranja.
Teorija rizika, Vrste rizika, Klasifikacija rizika, Rizici prirodnih katastrofa i katastrofa prouzrokovanih ljudskom aktivnošću, Upravljanje rizikom, Modeli upravljanja rizicima, Institucionalni i zakonodavni okviri upravljanja rizicima, Profesionalni nosioci rizika, Podobnost rizika za osiguranje, Uvod u osiguranje.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja i računarske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mrkšić, D., Ćosić, Đ.Upravljanje rizikom i osiguranje2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Scott E. Harrington, Gregory R. NiehausRisk Management and Insurance2004McGraw/IrwinEngleski
Proske, D.Catalogue of Risks Natural, Technical, Social and Health Risks2008Springer, BerlinSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćosić dr Đorđe
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Ljiljana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Bajić Senka
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bojanić Tamara
Asistent-master

Računarske vežbe