Predmet: Neurofiziologija i medicinska rehabilitacija (12 - BMI109)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMedicinske nauke
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2012..

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti neurofiziologije i medicinske rehabilitacije.
Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz neurofiziologije i medicinske rehabilitacije.
1.ELEKTROENCEFALOGRAFIJA – EEG: pretstavlja globalnu bioelektričnu aktivnost mozga. Savremena tehnologija poznaje sledeće metode - Elektrokortikokografija, EEG kartografija, Stereo EEG, EEG holter, EEG videonadzor i EEG telemetrija. 2.ELEKTROMIONEUROGRAFIJA – EMNG: najčešće se koristi u dijagnostici bolesti perifernog nervnog i motornog sistema. Cilj ispitivanja ovom metodom je da se lokalizuje lezija, pruži više informacija o tipu oboljenja i proceni težina, vremenski kurs i restitucija bolesti. 3.EVOCIRANI POTENCIJALI - imaju sledece modalitete: vizuelni evocirani potencijali VEP – stimulacija šahovskom tablom celim vidnim poljem, somatosenzorni evocirani potencijali SSEP kratkih latenci, evocirani potencijali moždanog stabla kratkih latenci BAEP. 4.ULTRAZVUCNE DIJAGNOSTICKE METODE: Power doppler sonografija je efikasna za utvrđivanje rezidualnog lumena kod visoko stepenih stenoza arterije carotis interne.Traskranijalni dopler TCD omogućava ispitivanje hemodinamskog statusa u vertebrobazilarnom slivu i arterijskoj mreži baze mozga. Primena kombinovanih tehnika ekstra i traskranijalne dupleks sonografije povećava njihovu dijagnostičku sigurnost i do 95%. 5.KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA – CT, MAGNETNA REZONANCA - MR i POZITRON EMISIONA TOMOGRAFIJA – PET: primenjuju se u cilju dijagnostike intracerebralnih i ekstracerebralnih lezija,onflamacija ili malformacija - npr tumori, ekstra i intrakranijalni, cerebrovaskularni akcidenti, inflamatorna oboljenja moždanih opni i mozga, degenerativna i demijelizaciona oboljenja, neuropedijatrijska oboljenja i drugo. 6.PRAKTIČAN RAD NA KLINICI ZA NEUROLOGIJU I ZAVODU ZA RADIOLOGIJU KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE NOVI SAD
Predavanja. Auditorne i laboratorijske vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nedvidek BorisOsnovi fikalne medicine i medicinske rehabilitacije2003Medicinski fakultet Novi SadSrpski jezik
Đuric Stojanka, Mihaljev- Martinov JelenaKlinička neurofiziologija1998Prosveta, NišSrpski jezik
Stojanović Sanja, Pejnović Predrag, Til ViktorKompjuterizovana tomografija centralnog nervnog sistema2007Novi Sad, S. StojanovićSrpski jezik
Lučić Miloš, Koprivšek Katarina, ur.Magnetno rezonantni imidžing: osnovni kurs2008Grafit, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Cvijanović dr Milan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Klašnja Aleksandar
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Popov Nikola
Asistent

Auditorne vežbe